Pomáhame s liečbou rakoviny

38 Zapojenych kampaní
670 940 € Celkom získané

Podávame pomocnú onkologickým pacientom, ktorým nebola poisťovňou schválená liečba, hoci u našich susedov v Rakúsku alebo Česku by sa k nej dostali a nemuseli, by svoje drahocenné sily míňať na zháňanie peňazí.

Pomáhame aj jednotlivcom i rodinám, ktoré sa pre liečbu rakovinového ochorenia dostávajú na hranicu chudoby a nie sú schopní plniť svoje finančné záväzky.

Pomôžme spolu tým, ktorí teraz potrebujú všetky sily na liečbu rakoviny. Nikdy nevieme, či raz takúto pomoc budeme potrebovať my sami. Každá suma sa počíta. 

Ste firma a chceli by ste takisto finančne pomôcť? Vytvorte si vlastnú dobročinnú  alebo darcovskú výzvu a darujte jednu veľkú čiastku, šírte kampaň medzi zamestnancami alebo prispejte matchingom, kedy znásobíte každé vyzbierané euro.

So založením kampane vám pomôžeme a vždy odovzdáme 100% získanej sumy.

Vytvoriť kampaň

Zapojené kampane

 

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň