Nezlomní

V tomto slovíčku je zakódované: NEprestaneme bojovať so ZLOM NIkdy!

16 Vytvorených výziev
177 250 € Celkom získané

Aktuálne výzvy

Ukončené výzvy

Aktuality

 

Viac o organizácii

NEZLOMNÍ. V tomto slovíčku je zakódované : NEprestaneme bojovať so ZLOM NIkdy!

A presne takí sú ľudia, ktorých stretávame na našich cestách. Odhodlaní a nezlomní. Oni bojujú ako vedia, my bojujeme našimi „zbraňami“ – fotoaparátom a perom. Prinášame ich príbehy a cez ne sa snažíme získať pomoc – formou finančných a materiálnych zbierok. Našťastie je u nás ešte stále veľa ľudí, ktorým nie sú cudzie osudy iných a pomáhajú nám v našich aktivitách. Ďakujeme! Bez vás by to nebolo možné.

Rýchle kontakty

Web: https://nezlomni.org/
E-mail: nezlomni.oz@gmail.com
Telefón: +421 903 705083