Dobročinné výzvy

Komunita

Získajte peniaze na rozvoj komunitných projektov. Na Donio vás prepojíme s tými, ktorí vás podržia.

Potrebujete pomoc pre svoju komunitu?

Vďaka Donio môžete získavať finančné dary pre svoj komunitný projekt alebo na podporu rozvoja komunity, ktorej ste súčasťou.

Vytvoriť kampaň
 

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň