Dobročinné výzvy

Seniori

Požiadajte svoje okolie o finančnú podporu pre seniorov. Na Donio vás prepojíme s tými, ktorí vás podržia.

Seniori vo vašom okolí potrebujú pomoc?

Život seniorov je čoraz náročnejší. Pomôžeme vám získať financie na projekty, ktoré im umožnia žiť kvalitnejšie.

Vytvoriť kampaň
 

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň