Dobročinné výzvy

Príroda a ekológia

Požiadajte o finančnú pomoc na ochranu prírody. Na Donio vás prepojíme s tými, ktorí vás podržia.

Potrebujete peniaze na ochranu prírody a životného prostredia?

Máte v pláne vytvorenie tône, vysadenie aleje stromov alebo inú ekologickú aktivitu na podporu klímy? Oslovte potenciálnych darcov prostredníctvom nás.

Vytvoriť kampaň
 

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň