Dobročinné výzvy

Škody na majetku

Požiadajte svoje blízke okolie o pomoc so sanáciou škôd na majetku. Na Donio vás prepojíme s tými, ktorí vás podržia.

Prišli ste nešťastnou náhodou o majetok?

Poničil vám majetok živel či divé zviera? Požiadajte o finančnú pomoc prostredníctvom nás.

Vytvoriť kampaň
 

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň