Výzva ukončená:

Pomôžte nám zastaviť výstavbu fastfoodu pod balkónmi

Míľnik 1/4

Prvý míľnik.

Získaných 0 € 2 552 €
2 400 €

Míľnik 2/4

Druhý míľnik.

Získaných 0 € 2 552 €
4 000 €

Míľnik 3/4

Tretí míľnik.

Získaných 0 € 2 552 €
5 000 €

Míľnik 4/4

Piaty míľnik, konečný cieľ.

Získaných 0 € 2 552 €
6 000 €
 -
36 darcov
Celkom sa zapojilo
71 €
Priemerná výška daru
1 000 €
Najvyšší dar
60 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Pomôžte nám zastaviť výstavbu fastfoodu pod balkónmi

Míľnik 1/4

Prvý míľnik.

Získaných 0 € 2 552 €
2 400 €

Míľnik 2/4

Druhý míľnik.

Získaných 0 € 2 552 €
4 000 €

Míľnik 3/4

Tretí míľnik.

Získaných 0 € 2 552 €
5 000 €

Míľnik 4/4

Piaty míľnik, konečný cieľ.

Získaných 0 € 2 552 €
6 000 €

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
OZ Nové Michalovce
Dátum pridania
15. 8. 2023

Kto sme a o čo ide

Sme skupina obyvateľov panelákov v meste Michalovce, ktorá sa  už viac ako 2 roky snaží ochrániť svoje slušné bývanie a súkromie pred nezmyselnou výstavbou prevádzky rýchleho občerstvenia svetoznámeho fastfoodového reťazca typu DRIVE IN, a to priamo pod oknami našich spální. Pokojná bytová zóna sa zmenila na obchodné centrum. Obyvateľov bytoviek trápi nadmerný hluk a prašnosť.

Pohľad z balkóna pred výrubom

Začalo to výrubom vyše 200 drevín – 50-ročných vysokých stromov, ktoré vytvárali dlhú prirodzenú protihlukovú bariéru medzi rušnou Sobraneckou cestou a našimi bytovými domami. Je to frekventovaný úsek smerujúci na hranicu s Ukrajinou a denne tadiaľ prejde množstvo kamiónov. Stromová alej chránila bytové domy pred hlukom a vytvárala kyslíkovú zónu, oázu vlhkosti a príjemnej klímy. No je nenávratne preč. Je zvláštne, že taký veľký počet vyrastených stromov pozdĺž cesty dovolili úrady vyrúbať, a to pod zámienkou, že ide o náletové dreviny.

Vyše 200 drevín vyrúbaných

Akoby to nestačilo, rozhodlo sa, že hneď pod balkónmi a spálňami bývajúcich bude prevádzka rýchleho občerstvenia svetoznámeho fastfoodového reťazca, ktorý tu chce otvoriť prevádzku typu Drive In, ktorá má byť otvorená do 24. hodiny a nikto nevie zaručiť, že časom sa nestane nonstop prevádzkou. Náš návrh obmedzenia prevádzkových hodín spoločnosť zamietla. Ďalšie zvýšenie pohybu áut, zvýšený hluk a svetelný smog ohrozí nielen spánok a zdravie občanov, ale zníži aj trhovú hodnotu bytov, ktoré si občania rekonštruovali a investovali nemalé finančné prostriedky.  Obyvatelia sa obávajú tiež hlučných návštevníkov, najmä v neskorých nočných hodinách. Je zarážajúce, že úrady nezohľadnili dodržiavanie nočného kľudu. 

Situácia je neznesiteľná najmä v letných mesiacoch, kedy je nevyhnutné ochladzovať naše byty vetraním, no pri otvorených oknách nie je možné pokojne spať. Boli tu zničené záhradky, o ktoré sa ľudia starali vyše 30 rokov. Po výrube stromovej aleje sa toto územie stalo nadlimitne zaťaženým hlukom a smogom nielen z dopravy, ale aj kvôli výstavbe nákupného centra (napr. OBI a ďalšie reťazce) hneď oproti našim bytovkám. 

Pohľad z balkóna v súčasnom stave

Podľa projektu má byť terasa a príjazdové turnikety len 20 metrov od panelových domov, kde sú byty situované tak, že práve tu smerujú balkóny a spálne. Je smutné a zároveň bezohľadné, že pri výbere lokality na takýto projekt nikto nemyslel na to, ako sa zhorší kvalita bývania ľuďom v bezprostrednej blízkosti, ktorí tu žili pokojne desiatky rokov. Developer dokonca k projektu predložil neaktuálny dokument EIA, ktorý má posúdiť vplyv prevádzky na životné prostredie. Ten je starý 15 rokov, z obdobia, kedy sa vôbec neuvažovalo o takýchto prevádzkach, nebola tu taká vysoká úroveň dopravy a bol posudzovaný separátne. To správnym orgánom nevadí a dokonca bez územného konania chcú povoliť stavbu tohto fastfoodového reťazca. Bez toho, aby sa preverili a preskúmali účinky stavby na bezprostredné okolie, ktoré je v obytnej zóne. 

Nová príjazdová cesta končiaca tesne pod balkónmi

Ľudia sa boja straty zdravého a pokojného bývania

Podľa developera je riešením problému výstavba 3,2 metra vysokej betónovej steny medzi bytovkami a prevádzkou rýchleho občerstvenia Drive In, ktorá však nezamedzí šíreniu hluku do bytov na vyšších poschodiach a navyše bude neestetickým prvkom. 
Ľudia, ktorí tu dlhé roky bývali pokojne, sa teraz cítia bezmocní. Pritom by stačilo, aby sa plánovaná prevádzka rýchleho občerstvenia postavila na druhej strane hlavnej cesty, kde už je postavené obchodné centrum (OBI a ďalšie reťazce), ktoré už aj tak zhoršilo obyvateľom slušné bývanie.

Rozhodli sme sa preto do tejto problematiky aktívne občiansky vstúpiť a v roku 2021 sa začal náš boj za právo o pokojné bývanie. Doteraz bojujeme s investorom, štátnymi a miestnymi úradmi, ktoré takéto umiestnene stavby schvaľujú, a naše námietky systematicky zamietajú napriek jasným porušeniam rôznych ustanovení stavebného zákona a vyhlášok Ministerstva zdravotníctva v oblasti životného prostredia. Dokonca spomínaný fastfoodový reťazec celý tento proces sleduje a napriek tomu, že pozná odpor obyvateľov voči výstavbe, naďalej trvá na svojom zámere mať svoju prevádzku na spomenutom mieste. Nepresvedčili ich písomné sťažnosti, upozornenia, podpisy vyše sto bývajúcich, ani osobné stretnutie vo februári 2023 a naďalej trvajú na umiestnení stavby len pár metrov od spální obyvateľov panelákov.

Fastfood má byť rovno pod balkónmi

Zisk je pre nich zrejme viac, než verejný záujem napriek tomu, že sa hodnotami dobrých susedských vzťahov chvália vo svojich firemných hodnotách.

Do aktivity je zapojená viac ako stovka obyvateľov dotknutých a priľahlých panelákov a získali sme aj mnoho sympatizantov v meste a okolí, ktorým sa nepáči brutálny spôsob presadzovania zámerov investora nehľadiac na podmienky bývania, ktoré sa evidentne zhoršia.
 
Obyvatelia žiadajú:

 1. legálny proces dodržania všetkých zásad zákonnosti, ktoré sú stanovené Stavebným zákonom
 2. riadne preskúmanie dopadov hluku, rušenia nočného kľudu a uskutočnenie reálnych opatrení na zmiernenie negatívnych vplyvov

Prečo hľadáme ďalšiu podporu?

V priebehu dvoch rokov sme minuli značné finančné prostriedky na  pripomienkové konania v rámci stavebného konania, ktoré sme získali od obyvateľov dotknutých panelákov. Vzhľadom k tomu, že viac než 50 percent obyvateľov je v dôchodkovom veku, je veľmi ťažké získať ďalšie finančné zdroje na ďalšie konania, ktoré pravdepodobne dospejú do správnej žaloby. Keďže sme presvedčení o svojom práve a nechceme sa vzdať, radi by sme oslovili ľudí zo širšieho okolia, aby nám pomohli získať 6000 Eur na pokrytie predpokladaných nákladov. 

Pomôžte nám využiť všetky zákonné možnosti na ochranu aspoň terajšieho štandardu bývania, ktorý sa dramaticky zhoršil výrubom stromov, deliacich naše bytové domy od frekventovanej hlavnej cesty. Ďalšia prevádzka by túto situáciu urobila neznesiteľnou pre všetkých obyvateľov bytoviek, vrátane dôchodcov a rodín s malými deťmi.

Prečo by nám mali ľudia prispieť?

Potrebujeme ďalšie prostriedky z dvoch dôvodov:

 1. Prvým dôvodom je zamedziť takémuto typu výstavby v blízkosti obytných domov, aby sme ochránili právo na pokojné a zdravé bývanie obyvateľov dotknutých panelákov. 
 2. Druhým dôvodom je vytvoriť tlak na všetkých developerov a stavebné úrady, aby zohľadňovali pri svojich investičných zámeroch aj práva obyvateľov priľahlých obytných blokov. Ak sa nám to nepodarí, už zajtra vyrastie herňa pri základnej škole, hlučná ručná umyváreň áut, nonstop prevádzka rýchleho občerstvenia, alebo čerpacia stanica pár metrov od okien obytných budov. 

Chceme vyslať signál, že sa oplatí bojovať za svoje právo, že aj finančne slabší občan sa dovolá svojich práv voči investorom a štátnym a regionálnym či miestnym úradom, ktorí často konajú v súlade so stratégiou finančne silnejšej strany.

Aká je naša motivácia a v čo veríme

Ako iniciátori tejto občianskej iniciatívy veríme, že:

 • nájdeme jednotlivcov, ktorí sú ochotní prispieť aspoň minimálnou sumou 10 €
 • nájdeme sponzorov-filantropov, ktorí prispejú v rámci svojich možností väčšou sumou
 • oslovíme ľudí na celom Slovensku, keďže tento problém je systémový a trápi väčšinu miest a obcí
 • mestské, regionálne štátne inštitúcie si všimnú túto medializáciu a budú viac zohľadňovať požiadavky občanov v stavebných konaniach a dozerať na dodržiavanie legislatívy
 • mestá a obce upravia svoje územné plány tak, aby nedávali investorom možnosti stavať kdekoľvek (zadefinovania minimálnych vzdialeností  rizikových prevádzok od obytných budov ohrozujúcich kvalitu bývania). Rovnaký postup očakávame aj pre prípad umiestňovania herní pri školách.
 • investori zistia, že aj občania vedia získať finančné prostriedky pre ochranu svojich práv 

Motto: Ak dnes prehráme my, zajtra prehráme všetci! Pomôžte vybudovať moderné Slovensko pre každého, nielen pre vyvolených.

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Veľkorysý darca
50 €  •  14. 10. 2023 8:39
Láskavý darca
50 €  •  10. 10. 2023 21:05
Držím palce
100 €  •  10. 10. 2023 18:03
Držím palce
Dobrosrdečný darca
200 €  •  9. 10. 2023 17:23
Milý darca
50 €  •  9. 10. 2023 11:33
Veľkorysý darca
10 €  •  7. 10. 2023 18:12
Jana
200 €  •  7. 10. 2023 17:27
Pre správnu vec
Zuzana
100 €  •  7. 10. 2023 17:21
Pre správnu vec
Dobročiný Darca
30 €  •  6. 10. 2023 11:54
Štedrý darca
5 €  •  5. 10. 2023 8:40
Veľkorysý darca
100 €  •  2. 10. 2023 17:50
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  1. 10. 2023 18:18
Veľkorysý darca
10 €  •  1. 10. 2023 11:31
Láskavý darca
10 €  •  30. 9. 2023 13:56
Milý darca
100 €  •  29. 9. 2023 20:28
Darca, ktorý je za každú dobrost
10 €  •  27. 9. 2023 7:32
Veľkorysý darca
10 €  •  26. 9. 2023 22:06
Štedrý darca
10 €  •  26. 9. 2023 19:15
Dobročiný Darca
12 €  •  26. 9. 2023 19:14
Štedrý darca
10 €  •  26. 9. 2023 18:55
Ľubica Čierniková
50 €  •  26. 9. 2023 18:35
Pre dobrú vec ❤️
Štedrý darca
1 000 €  •  13. 9. 2023 14:01

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň