Výzva ukončená:

Spolupráca pre mierovú budúcnosť – podpora dobrovoľníckeho centra

Získaných 0 € 2 736 €
4 000 €
 -
82 darcov
Celkom sa zapojilo
33 €
Priemerná výška daru
120 €
Najvyšší dar
104 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Spolupráca pre mierovú budúcnosť – podpora dobrovoľníckeho centra

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Bohdan Kulka
Dátum pridania
29. 6. 2023
Posledná aktualita

10. 10. 2023 16:57

Posledná možnosť

Milí priatelia a dobrodinci,

Do konca našej kampane zostáva menej ako deň a my by sme vám chceli vyjadriť srdečnú vďaku za vašu neuveriteľnú podporu.

Vďaka vašim štedrým príspevkom sme už významne prispeli k zásobovaniu našej armády. Vaša podpora nám umožnila zakúpiť turnikety, lekárničky, taktické nožnice, bungee a obuv, ktoré priamo pomáhajú našim vojakom v ich nadľudských podmienkach.

Do konca kampane zostáva už len niekoľko hodín a my veríme, že sa nám spolu s vami podarí ešte bližšie priblížiť k cieľovej sume. Aj ten najmenší dar alebo zdieľanie na sociálnych sieťach má veľký význam a buduje našu históriu a vzťahy.

Ďakujeme vám za vašu štedrosť a vieru v dobrú vec. Spoločne zvládneme všetko!

Zbierka: https://www.donio.sk/podpora-dobrovolnickeho-centra

Слава Україні!

S pozdravom,
Bohdan Kulka

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Kto kampaň organizuje?

FOR ENGLISH CLICK HERE

Volám sa Bohdan. Pochádzam z Ukrajiny, ale už dva roky žijem a študujem na Slovensku. Organizujem tu dobročinné výzvy na nákup moderného vybavenia pre mojich priateľov a známych, ktorí sú momentálne na fronte.

Za pol roka sme na platforme Donio.sk s vašou pomocou uzavreli 4 výzvy na podporu Ukrajiny a úspešne splnili ich cieľ. Všetky správy sú zverejnené na mojej Facebookovej stránke (https://www.facebook.com/bogdan.kulka.3/)

Komu pomôžeme?

Cieľom tejto kampane je poskytnúť potrebnú muníciu vojakom z mojej „hromady“ (Administratívna jednotka na Ukrajine, ktorá zahŕňa mesto a 11 obcí.). Kopyčynetska hromada sa nachádza na východe Ukrajiny v Ternopiľskej oblasti. V hromade žije približne 13 000 obyvateľov, z ktorých mnohí sú v súčasnosti na fronte pri obrane našej krajiny. Naši vojaci majú rôzne potreby a zvyčajne požiadajú dobrovoľnícky štáb, aby im poskytol potrebné veci. Všetky veci a zariadenia, ktoré štáb poskytuje vojakom, sa nakupujú za financie obyvateľov. Keďže potreby armády sa neklesajú, náš štáb potrebuje stále viac stabilných finančných prostriedkov na včasné uspokojenie aktuálnych potrieb. Práve s tým chcem spolu s Vami pomôcť.

Okrem toho Kopyčynetska hromada aktívne poskytuje pomoc nielen vojakom, ale aj vnútorne presídleným osobám, ktoré sa v našom meste usadili po začiatku vojny. Boli pre nich pripravené samostatné izby na komfortné bývanie, práčovne, coworkingové centrá a ďalšie projekty zamerané na zlepšenie ich socializácie v našom meste. Viac informácií o tom nájdete tu.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Získané finančné prostriedky budú použité podľa potrieb vojakov z Kopyčynetskej hromady. Patria sem také nevyhnutné veci, ako sú taktické rukavice, prilby, pancierové dosky, generátory, vojenské uniformy, boty, termokamery, aktívne slúchadlá, taktické batohy, powerbanky, nosiče na variče, puzdrá, nákolenníky, baterky, lekárničky a zdravotnícke batohy. Viac informácií o práci nášho dobrovoľníckeho štábu sa dozviete na odkaze (https://www.facebook.com/kopychyntsi)

S vašou podporou budeme schopní poskytnúť im potrebné veci, ktoré im pomôžu na fronte. Vaša solidarita a starostlivosť budú zdrojom sily, ktorá pomôže Ukrajine zvíťaziť. Spoločne sme silní a spoločne môžeme dosiahnuť víťazstvo.

Sláva Ukrajine!

Cooperation for a peaceful future – support of the volunteer center

Who organizes the campaign?


My name is Bohdan. I come from Ukraine, but I have been living and studying in Slovakia for two years. I organize charity fund-raising calls here to buy modern equipment for my friends and acquaintances who are currently on the front line.

In half a year, with your help, we have closed 4 calls on Donio.sk platform to support Ukraine and successfully reached their goal. All reports are posted on my Facebook page (https://www.facebook.com/bogdan.kulka.3/)


Whom will we help?

The aim of this campaign is to provide the necessary ammunition to the soldiers of my amalgamated hromada (An administrative unit in Ukraine that includes a city and 11 villages.) Kopychyntsi is located in the east of Ukraine in the Ternopil region. The hormada is home to approximately 13,000 residents, many of whom are currently at the front line defending our country. Our soldiers have various needs and usually ask the volunteer headquarters to provide them with the necessary items. All of the items and equipment that the headquarters provides to the soldiers are purchased with the fundraising of the residents. As the needs of the military are not decreasing, our headquarters needs more and more stable funds to provide for current needs in a timely manner. That is what I want to help with, together with you.

In addition, the Kopychynetska hromada is actively providing assistance not only to the soldiers, but also to the internally displaced persons who settled in our town after the beginning of the war. Separate rooms for comfortable living, laundries, coworking centers and other projects aimed at improving their socialization in our city were prepared for them. More information about that can be found here.


What exactly will the money from this campaign be used for?

The raised funds will be used according to the needs of the soldiers from Kopyčynetska Hromada. This includes such essentials as tactical gloves, helmets, armored plates, generators, military uniforms, boots, thermal cameras, active headsets, tactical backpacks, power banks, stove carriers, holsters, kneepads, flashlights, first aid kits and medical backpacks. To learn more about the work of our volunteer headquarters, please visit the link (https://www.facebook.com/kopychyntsi)

With your support, we will be able to provide them with the necessary items to help them on the front lines. Your solidarity and care will be a source of strength that will help Ukraine to win. Together we are strong and together we can achieve victory.

Glory to Ukraine!

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

10. 10. 2023 16:57

Posledná možnosť

Milí priatelia a dobrodinci,

Do konca našej kampane zostáva menej ako deň a my by sme vám chceli vyjadriť srdečnú vďaku za vašu neuveriteľnú podporu.

Vďaka vašim štedrým príspevkom sme už významne prispeli k zásobovaniu našej armády. Vaša podpora nám umožnila zakúpiť turnikety, lekárničky, taktické nožnice, bungee a obuv, ktoré priamo pomáhajú našim vojakom v ich nadľudských podmienkach.

Do konca kampane zostáva už len niekoľko hodín a my veríme, že sa nám spolu s vami podarí ešte bližšie priblížiť k cieľovej sume. Aj ten najmenší dar alebo zdieľanie na sociálnych sieťach má veľký význam a buduje našu históriu a vzťahy.

Ďakujeme vám za vašu štedrosť a vieru v dobrú vec. Spoločne zvládneme všetko!

Zbierka: https://www.donio.sk/podpora-dobrovolnickeho-centra

Слава Україні!

S pozdravom,
Bohdan Kulka

21. 8. 2023 12:54

Prvé výsledky fundraisingu pre humanitárny štáb

Milí darcovia, s vašou pomocou sme vyzbierali už viac ako 25% potrebnej sumy na podporu humanitárneho štabu v meste Kopychintsi. Niektoré z týchto prostriedkov už boli odovzdané vedúcemu štabu a už bolo zakúpené:
– kryty (poťah na prilby, aby sa od nich neodrážalo svetlo)
– lekárničky
– sumár pre turniket
– taktické nožnice
– bungee (prostriedok na zastavenie krvácania)
– turnikety СAT
– turnikety SIC
– 5 párov topánok

Dopyt zo strany armády je v súčasnosti vysoký, financie sa využívajú racionálne a rýchlo. Naďalej podporujeme tých, ktorí dávajú najväčšiu hodnotu pre náš pokojný život.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili !

Sláva Ukrajine! 🇺🇦🇸🇰 

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Láskavý darca
10 €  •  11. 10. 2023 13:59
Ivana
25 €  •  11. 10. 2023 9:57
Nech pomáha! Slava Ukraini!
Miňo
50 €  •  11. 10. 2023 7:30
Slava Ukraine
Dobrosrdečný darca
25 €  •  11. 10. 2023 7:23
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  11. 10. 2023 7:19
Dobrosrdečný darca
30 €  •  10. 10. 2023 18:32
Dobrosrdečný darca
50 €  •  10. 10. 2023 17:14
Láskavý darca
100 €  •  10. 10. 2023 12:37
Darca, ktorý je za každú dobrosť
5 €  •  9. 10. 2023 20:24
Veľkorysý darca
30 €  •  9. 10. 2023 19:36
Boris
50 €  •  6. 10. 2023 13:29
proti teroristom
Milý darca
25 €  •  5. 10. 2023 19:07
Štedrý darca
50 €  •  5. 10. 2023 17:58
Láskavý darca
25 €  •  1. 10. 2023 18:29
Gabo_ftak
25 €  •  25. 9. 2023 21:56
Držte sa!
Štedrý darca
25 €  •  25. 9. 2023 21:19
Dobročinný Darca
10 €  •  25. 9. 2023 21:18
Miňo
10 €  •  24. 9. 2023 10:52
Slava Ukraine!
Dobročinný Darca
100 €  •  24. 9. 2023 8:47
Eva
25 €  •  20. 9. 2023 10:41
Slava Ukrajine!
Milý darca
10 €  •  18. 9. 2023 19:56

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň