Výzva ukončená:

Európske stretnutie nepočujúcich katolíkov

Získaných 0 € 3 190 €
7 000 €
 -
81 darcov
Celkom sa zapojilo
39 €
Priemerná výška daru
150 €
Najvyšší dar
75 dní
Získané za
Viac o tejto výzve

Európske stretnutie nepočujúcich katolíkov

Všetky kampane overujeme

Zakladateľ
Kresťanské centrum nepočujúcich – Bratislava
Dátum pridania
13. 3. 2024
Posledná aktualita

29. 5. 2024 13:04

Ukončenie kampane_POĎAKOVANIE

Milí priatelia a dobrosrdeční darcovia.

Ako organizačný tím Európskeho stretnutia nepočujúcich katolíkov na Slovensku chceme všetkým čo najsrdečnejšie vyjadriť poďakovanie za to, že ste svojou dobrosrdečnosťou a láskavosťou prispeli vlastnými prostriedkami na realizáciu tohto pripravovaného stretnutia. 

Aj napriek tomu, že sa nám v čase konania kampane nepodarilo vyzbierať nadstavenú hodnotu finančných prostriedkov, veríme, že tie VAŠE darované nám znížia celkové náklady na organizáciu.

Aby ste vedeli, ako celé stretnutie prebieha / prebehlo, budeme sa snažiť Vám na tomto mieste prinášať informácie. Tak budete môcť vidieť, ako boli Vaše darované prostriedky využité.

Verím, že sa nám podarí celé stretnutie úspešne zrealizovať.

Prajeme Vám pekné a požehnané prežitie nasledovných dní a týždňov.

Tím KCN BA – organizátor EU stretnutia

Zobraziť celú aktualitu

Pomôžme nepočujúcim Európy opäť sa stretnúť…

Na našom malom Slovensku, ale aj v iných kútoch Európy a sveta, žijú ľudia, ktorí majú sluchové postihnutie a s tým spojenú komunikačnú bariéru. Patria medzi nás, žijú s nami a ako každý človek, majú veľkú hodnotu pre spoločnosť a pre Cirkev. Ich duchovný život je naplnený aj vďaka duchovným aktivitám a stretnutiam, ktoré sa konajú pravidelne či už na miestnej úrovni alebo na úrovni európskych stretnutí. 

Zväčša sa združujú v kluboch a komunitách, kde sa vzájomne zdieľajú vo svojom posunkovom jazyku. Veriaci nepočujúci aj vďaka Kresťanskému centru nepočujúcich majú na Slovensku možnosť duchovne aj osobnostne načerpať v rámci svätých omší, duchovnej formácie, vzdelávania na školách, či na rôznych akciách.

Jedným z veľkých výnimočných a vzácnych podujatí, kde sa zúčastnia aj naši slovenskí a európski nepočujúci z viac ako 14-tich krajín bude aj tohtoročné  piate stretnutie Nepočujúcich katolíkov Európy, ktoré sa uskutoční v Bratislave v júni 2024.

Pred 2 rokmi na Európskom stretnutí Nepočujúcich v nemeckom Aachene bolo práve Slovensko zvolené ako hosťujúca krajina /viď video voľby/.

Priestor a čas, kde môžu čerpať pre seba, komunitu aj spoločnosť…

Počas tohtoročného niekoľkodňového stretnutia v Bratislave uvítame viac ako stovku nepočujúcich veriacich z Európy a Slovenska. Bohatý pracovný, kultúrny i duchovný program v organizácii slovenských dobrovoľníkov prinesie zúčastneným rôzne témy z ich kultúrneho i duchovného života a súčasne otvorí ich  pastoračno-formačné výzvy v rôzne zastúpených skupinách. Formou worshopov, prednášok, spoločných svätých omší a osobného zdieľania budú mať možnosť vzájomne sa obohatiť a vytvoriť opäť priestor rozvíjania nadobudnutých poznatkov a ich implementácie v miestnych národných komunitách nepočujúcich.

Ako každé podujatie, tak aj tohtoročné Stretnutie nepočujúcich katolíkov Európy, si vyžaduje nemalé organizačné nasadenie a tiež pokrytie finančných nákladov.

Na čo konkrétne Vaše finančné dary použijeme…

Počas niekoľkodňového stretnutia bude pre účastníkov pripravené ubytovanie, stravovanie ako i doprava na časti programu odohrávajúceho sa v Bratislave aj mimo nej (jednodňové stretnutie v Lúčkach pri Kremnici).

Celkové náklady na podujatie predstavujú sumu približne 10 600 eur. Z celkovej sumy bude vynaložené na ubytovanie a základné stravovanie suma 9 400 eur.  Doprava na časti programu je vyčíslená predbežne na sumu 1 240 eur. 

Pre zahraničných účastníkov je určený symbolický príspevok, ktorý pokrýva iba nepatrnú časť nákladov. Tieto príspevky umožnili úhradu zálohy za ubytovanie v sume 3000 eur.

Aké sú naše finančné miľníky? 

V prípade naplnenia nášho míľnika vo výške 7 000 eur sa nám podarí pokryť zvyšné náklady spojené s ubytovaním, stravovaním a časti nákladov na dopravu.

Ak sa nám, žiaľ, nepodarí dosiahnuť náš vytýčený míľnik, Vaše dary v plnej miere využijeme na pokrytie najdôležitejších položiek stretnutia (ubytovanie, strava), pričom budeme následne hľadať aj iné spôsoby dofinancovania.

Pri Vašej štedrosti presiahnutia nášho míľnika budeme môcť pokryť všetky náklady spojené s celkovým podujatím, ktoré nie sú ešte zahrnuté v pláne finančných nákladov (coffebreaky, občerstvenie pre všetkých účastníkov počas spoločného programu v Lúčkach pri Kremnici, úhrada poplatkov za priestory, výroba pamätných predmetov na stretnutie,…).

Chcete zakladateľovi kampane niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

29. 5. 2024 13:04

Ukončenie kampane_POĎAKOVANIE

Milí priatelia a dobrosrdeční darcovia.

Ako organizačný tím Európskeho stretnutia nepočujúcich katolíkov na Slovensku chceme všetkým čo najsrdečnejšie vyjadriť poďakovanie za to, že ste svojou dobrosrdečnosťou a láskavosťou prispeli vlastnými prostriedkami na realizáciu tohto pripravovaného stretnutia. 

Aj napriek tomu, že sa nám v čase konania kampane nepodarilo vyzbierať nadstavenú hodnotu finančných prostriedkov, veríme, že tie VAŠE darované nám znížia celkové náklady na organizáciu.

Aby ste vedeli, ako celé stretnutie prebieha / prebehlo, budeme sa snažiť Vám na tomto mieste prinášať informácie. Tak budete môcť vidieť, ako boli Vaše darované prostriedky využité.

Verím, že sa nám podarí celé stretnutie úspešne zrealizovať.

Prajeme Vám pekné a požehnané prežitie nasledovných dní a týždňov.

Tím KCN BA – organizátor EU stretnutia

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Štedrý darca
25 €  •  26. 5. 2024 18:41
Dobročinný Darca
15 €  •  23. 5. 2024 15:25
Láskavý darca
50 €  •  22. 5. 2024 15:06
Darca, ktorý je za každú dobrosť
50 €  •  21. 5. 2024 23:39
Štedrý darca
25 €  •  21. 5. 2024 19:08
Veľkorysý darca
25 €  •  19. 5. 2024 22:29
Láskavý darca
25 €  •  16. 5. 2024 4:59
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  14. 5. 2024 20:58
Milý darca
30 €  •  14. 5. 2024 20:03
Matej A.
100 €  •  14. 5. 2024 10:26
Nech vas Pan zehna :)
Jojo
50 €  •  14. 5. 2024 8:19
Dar pre Európske stretnutie katolíkov na Slovensku
Láskavý darca
100 €  •  13. 5. 2024 22:28
Dobročinný Darca
10 €  •  13. 5. 2024 12:32
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  12. 5. 2024 22:14
Milý darca
50 €  •  8. 5. 2024 10:46
Milý darca
100 €  •  8. 5. 2024 9:32
Láskavý darca
15 €  •  7. 5. 2024 13:44
Jozef
150 €  •  7. 5. 2024 11:35
Nech Boh žehná vaše dielo !
Milý darca
10 €  •  5. 5. 2024 20:30

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Chcete vytvoriť kampaň? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň