Kto pomôže Ukrajine

Collected 0 € 2 024 097 €
from 22,636 contributors

We are always up for a good deed, join us! We hand over 100% of your donation.

Donate Share

We verify all collections

We verify all collections

Creator
Zuzana Suchová, Donio n. f.
Date added
24. 2. 2022
Last news

19. 3. 2024 17:25

Pomoc pre ukrajinské matky s deťmi je stále potrebná.

Milé podporovateľky a milí podporovatelia,

pomoc pre ukrajinské matky s deťmi je stále potrebná. Vojna trvá už druhý rok a Ukrajina sa nevzdáva. Nevzdajme to ani my s našou solidaritou a štedrosťou. Drobná pomoc pre matky, ktoré zostali na Ukrajine, má veľký význam.

Ak máte možnosť a chcete pomôcť, choďte v sobotu 23. 3. najprv voliť a potom medzi 10.00 a 15.00 môžete do Bratislavskej Starej tržnice prispieť do materiálnej zbierky. Organizujeme ju spolu s Nadáciou Slovenskej sporiteľne, Starou tržnicou, neziskovou organizáciou РУх, spoločnosťou Ave Slovakia.

Čim môžete prispieť?

 • oblečenie pre dospelých a deti na jar a leto,
 • kočíky,
 • detské stoličky so stolíkmi na kŕmenie detí
 • kolobežky
 • hračky
 • výrobky pre starostlivosť o deti

Ďakujeme.

Tím Kto pomôže Ukrajine

Show full article
All news

Prečo sme spustili túto výzvu?

For English, click here
(You can also switch to English in the upper right corner)

Dnes, vo štvrtok 24. 2. 2022 sme od rána svedkami začínajúcej ruskej invázie na Ukrajinu, vo viacerých mestách, vrátane hlavného mesta Kyjev počuť výbuchy. Inváziu odsúdila celá naša politická reprezentácia, vrátane prezidentky SR aj premiéra, lídrov a líderiek EÚ, NATO a ostatných krajín. Pripomeňme si, že v posledných mesiacoch zhromaždilo Rusko pri Ukrajinských hraniciach takmer 200.000 vojakov a vojenský útok zjavne dlhodobo plánovalo, napriek tomu, že Ukrajina, EÚ aj NATO sa dlhodobo snažili o mierové riešenie.

V dôsledku ozbrojeného konfliktu od roku 2014 už vyhaslo viac ako 13.000 životov a viac ako 1,5 milióna obyvateľov Donbasu bolo vysídlených zo svojich domovov. Tisíce ľudí na frontovej línii naďalej žijú v núdzi, bez stabilného prístupu k základným potrebám ako je jedlo, teplo, či lekárska starostlivosť. Život v neustálom ohrození a napätí sa podpisuje na psychickom a fyzickom zdraví mladých aj starých ľudí. Vojenská invázia prinesie ďalších mŕtvych, zranených a ľudí na úteku. 

Výzvu podporujú: Ambrela, Amnesty International Slovensko, Bystriny, Centrum komunitného organizovania, Centrum pre európsku politiku, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Človek v ohrození, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, ETP Slovensko, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, Fairtrade Česko a Slovensko, Kalab – Krajanský inštitút, Karpatská nadácia, Kto pomôže Slovensku, Komunitná nadácia – Zdravé mesto, Liga za ľudské práva, Magna, Nadácia Ekopolis, Nadácia Integra, Nadácia Milana Šimečku, Nadácia otvorenej spoločnosti, Návrat, Občianska agentúra komunitného rozvoja, Občianska platforma Nie v našom meste, OZ ADRA, OZ Hekima, OZ Mareena, OZ SAVIO, OZ V.I.A.C, PDCS, Platforma Hlas, Rada pre práva dieťaťa, Rozmanita, SME SPOLU / Ukrajina-Slovensko SOS, Slovenské centrum fundraisingu, Slovenská humanitná rada, Slovenská katolícka charita, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA), Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, Unicef, Ukrajinsko – slovenská iniciatíva, Vagus, VŠZSP sv. Alžbety

Ukrajina čelí vojne, ktorá prinesie hrôzu a deštrukciu

Priama vojenská invázia, ktorá sa dnes (vo štvrtok 24. 2. 2022) začala, znamená pre Ukrajinu deštrukciu, množstvo mŕtvych, zranených a aktuálne už teraz aj množstvo ľudí na úteku.

V tejto situácii chceme prejaviť solidaritu a poskytnúť svoju pomoc. 

S Ukrajinou máme spoločnú hranicu, ktorou už v najbližších hodinách môžu začať prichádzať ľudia na úteku. Už od rána sa Ukrajinci a Ukrajinky žijúci na Slovensku zaujímajú o možnosti príchodu na Slovensko a mnohí ľudia na Ukrajine sa pripravujú na odchod z krajiny. S Ukrajinou zdieľame hodnoty postavené na princípoch mieru, ľudských práv, dodržiavania medzinárodného práva a teritoriálnej suverenity a nezávislosti Ukrajiny.

Považujeme za dôležité, aby sme ako občianska spoločnosť vyjadrili jednoznačné odsúdenie krokov Ruskej federácie, ktoré vyústili do vojenskej invázie na ukrajinskom území a ktoré budú mať dopad na civilistov.

Stojíme za Ukrajinou ako suverénnym štátom a vyjadrujeme našu solidaritu ukrajinským občanom, ktorí konfliktom najviac trpia. 

Sme pripravení poskytnúť pomoc všetkým, ktorí sa následkom konfliktu ocitli v ohrození.

Na čo budú použité peniaze?

Aj keď je v súčasnosti zložité predvídať vývoj situácie, potrebujeme byť pripravení pomôcť. Preto Donio n.f. iniciovalo výzvu #KtoPomôžeUkrajine na podporu Ukrajiniek a Ukrajincov v ohrození, ktorým vedia pomôcť naše mimovládne a občianske organizácie. Ide primárne o humanitárnu pomoc na Ukrajine, alebo v prípade eskalácie pomoc tým Ukrajinkám a Ukrajincom, ktorí budú hľadať  bezpečie na území SR.

Vďaka spolupráci s organizáciami ako Človek v ohrozeni, Nadácia Integra, OZ SAVIO, Adra, SME SPOLU / Ukrajina-Slovensko SOS, Ukrajinsko – slovenská iniciatíva a ďalšie spoločne pomôžeme ľuďom priamo na území Ukrajiny. Financie pomôžu zabezpečiť napríklad potravinové balíčky s múkou, olejom, soľou a cukrom alebo hygienické balíčky s plienkami či mydlom alebo lieky a iné zdravotnícke potreby. Zabezpečíme pitnú vodu, drevo na kúrenie. S pomocou odborníkov pomôžeme deťom pomocou hry na chvíľu zabudnúť na hrôzy vojny a lepšie sa vyrovnať s traumami.

V prípade potreby financie pôjdu aj na podporu ľudí, ktorí zo strachu o svoj život opustia Ukrajinu a prídu na Slovensko, aby mali šancu na bezpečný a dôstojný život. Organizácie, ktoré sa aktívne venujú podpore inkluzívnej spoločnosti, ako Liga za ľudské práva, Mareena, Nadácia otvorenej spoločnosti, Karpatská nadácia, Slovenská humanitná rada, Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku, vrátane ukrajinských komunít a organizácii ako napríklad SME SPOLU / Ukrajina-Slovensko SOS, Ukrajinsko – slovenská iniciatíva a ďalšie budú môcť vďaka vašej podpore poskytnúť svoje odborné kapacity pri riešení akútnych potrieb ľudí z Ukrajiny a podporiť ich začlenenie sa do spoločnosti. Pomôžu im zabezpečiť základné životné potreby, právnu a psychologickú pomoc, sprostredkujú sieť kontaktov a budú im asistovať pri integrácii na pracovný trh či do vzdelávania. 

100 % peňazí získaných cez Donio n. f. pomôže Ukrajincom a Ukrajinkám prostredníctvom práce mimovládnych a občianskych organizácii priamo na mieste alebo vďaka ich pôsobeniu u nás doma. Financie budú rozdelené podľa aktuálnych potrieb.

PRIDAJTE SA, UKÁŽME UKRAJINKÁM A UKRAJINCOM SOLIDARITU.

ĎAKUJEME.

Who will help Ukraine?

We, the represented civil society organizations and NGOs, express our unequivocal condemnation of the military invasion by the Russian Federation, which will mean destruction for Ukraine, lots of dead, wounded and many people on the run.

We join our entire political leadership, including the President of the Slovak Republic and the Prime Minister, the leaders of the EU, NATO and other countries in this condemnation. 

We share a border with Ukraine, through which people on the run may start arriving in the next few hours and we need to be ready to help. That is why Donio n.f. initiated the #WhoWillHelpUkraine appeal to support Ukrainians at risk. 

What will the money be used for?

 • Helping people directly in Ukraine: provide, for example, food parcels with flour, oil, salt and sugar or hygiene parcels with diapers or soap or medicines and other medical supplies. Drinking water and firewood. 
 • Employ experts to help the children, through play, to forget for a while the horrors of war and to cope better with the traumas.
 • Supporting those who , leave Ukraine and come to Slovakia to have a chance for a safe and dignified life. Support for acute needs and inclusion. 
 • Provide basic necessities of life, legal and psychological assistance, provide a network of contacts and assist them in their integration into the labour market or education. 

100% of the money raised through Donio n.f. will help Ukrainians and Ukrainian women through the work of NGOs and CSOs on the ground or through their work at home. Funds will be distributed according to actual needs.

JOIN US, LET'S SHOW SOLIDARITY TO UKRAINIAN WOMEN AND MEN.

THANK YOU

The call is supported by: Ambrela, Amnesty International Slovakia, Bystriny, Caritas Slovakia, Centre for Community Organising, Centre for European Policy, Centre for Research on Ethnicity and Culture, People in Peril, eRko – Christian Children's Communities Movement, ETP Slovakia, Evangelical Diakonia ECAV in Slovakia, Fairtrade Czech Republic and Slovakia, Carpathian Foundation, Council for the Rights of the Child, Community Foundation – Healthy City, Community Development Civic Agency, Who Will Help Slovakia, Kalab, League for Human Rights, Návrat, Magna, Ekopolis Foundation, Integra Foundation, Milan Šimečka Foundation, Open Society Foundation, Civic Platform Not in Our City, OZ ADRA, OZ Hekima, OZ Mareena, OZ SAVIO, OZ V.I.A.C, PDCS, Platform Voice, Rozmanita, SME SPOLU / Ukraine-Slovakia SOS, Slovak Fundraising Centre, Slovak Humanities Council, Slovak Society for Foreign Policy (SFPA), Slovak Centre for Communication and Development, Unicef, Ukrainian-Slovak Initiative, Vagus, VŠZSP sv. Alžbety

zdroj foto: Dennik N, AP, TASR, PA

Do you want to leave a message for the project creator?

To view or add a message, you must be logged in on Facebook and have third-party cookies enabled in your browser.

News

19. 3. 2024 17:25

Pomoc pre ukrajinské matky s deťmi je stále potrebná.

Milé podporovateľky a milí podporovatelia,

pomoc pre ukrajinské matky s deťmi je stále potrebná. Vojna trvá už druhý rok a Ukrajina sa nevzdáva. Nevzdajme to ani my s našou solidaritou a štedrosťou. Drobná pomoc pre matky, ktoré zostali na Ukrajine, má veľký význam.

Ak máte možnosť a chcete pomôcť, choďte v sobotu 23. 3. najprv voliť a potom medzi 10.00 a 15.00 môžete do Bratislavskej Starej tržnice prispieť do materiálnej zbierky. Organizujeme ju spolu s Nadáciou Slovenskej sporiteľne, Starou tržnicou, neziskovou organizáciou РУх, spoločnosťou Ave Slovakia.

Čim môžete prispieť?

 • oblečenie pre dospelých a deti na jar a leto,
 • kočíky,
 • detské stoličky so stolíkmi na kŕmenie detí
 • kolobežky
 • hračky
 • výrobky pre starostlivosť o deti

Ďakujeme.

Tím Kto pomôže Ukrajine

26. 2. 2024 18:50

V pomoci Ukrajinkám a Ukrajincom na Slovensku alebo v ich domovine pokračujeme

Milé podporovateľky a milí podporovatelia,

v pomoci Ukrajinkám a Ukrajincom na Slovensku alebo v ich domovine pokračujem. Doteraz sme spoločne podporili viac ako 300 príbehov Ukrajincov a Ukrajiniek, ktorí potrebovali pomoc alebo Slovákov a Sloveniek či neziskových organizácií pomáhajúcich ľuďom na Ukrajine v celkovej sume viac ako 4,3 milióna eur. Ďakujeme.

Čo sa nám poradilo v ostatnej dobe aj vďaka vám:

Minulý rok sme vďaka vašim príspevkom zabezpečili dopravu materiálnych zbierok konaných v spolupráci so Starou tržnicou  Nadáciou Slovenskej sporiteľne, neziskovou organizáciu Women's Movement „FOR THE FUTURE“ a či spoločnosťou Henkel, ktorá poskytla produkty osobnej hygieny na Ukrainu

Na základe poskytnutých informácií odhadujeme, že z materiálnych zbierok malo úžitok približne 500 rodín (v priemere 3 až 5 jednotlivcov, predovšetkým žien a detí, celkovo približne 1 500 až 2 000 ľudí. Okrem toho pomoc dostalo vyše 200 vojakov z regiónov Záporožie a Cherson.

----

Koncom minulého roka sme podporili aj organizácie Mareena a Človek v ohrození, ktoré prebrali do správy Integračné centrum pre ukrajinských utečencov a utečenky v Košiciach spolu sumou 48 152 eur. Financie budú použité na materiálne vybavenia Integračného centra a zabezpečenie jeho prevádzky. 

----

Teraz vo február sme podporili sumou 8000 eur Centrum materiálnej pomoci v Banskej Bystrici, ktoré už dva roky robí zbierky a pomáha Ukrajinkám a Ukrajincom v regióne a nielen im.

Ak vám to situácia dovoľuje, budeme radi, ak podporíte aj tieto výzvy: www.donio.sk/2-roky-vojny 

Ďakujeme.

Zuzana Suchová, správkyňa Donio n. f.

27. 12. 2023 12:07

Pračka pre nemocnicu v Ripkách

Milé podporovateľky a podporovatelia,

Laura Dittel z Karpatskej nadácie od vypuknutia konfliktu v pravidelných intervaloch spolu s ďalšími vozí humanitárnu pomoc na Ukrajinu. Časť z tejto pomoci, bola zafinancovaná aj vďaka vašej podpore výzvy Kto pomôže Ukrajine.

Pri poslednom závoze humanitárnej pomoci do Černihivského regiónu Laura zistila, že okresná nemocnica v Ripkách, ktorá zabezpečuje nielen zdravotnú starostlivosť, ale aj perie pre vojakov, školu, či iné inštitúcie má pračku v katastrofálnom stave, čo im komplikuje zabezpečovať hygienické štandardy.

Pomôžme ľuďom, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť v okrese Ripky ešte dnes.

V mene Laury Dittel ďakujeme.

Chcem prispieť na práčku do nemocnice v Ripkách

25. 9. 2023 12:55

Urobme šnúru, ktorá spája.

Milé podporovateľky a podporovatelia,

keď Mila Medvedovská utekala s dcérou na štvrtý deň vojny z mesta Dnipro, sedela vo vlaku, nevedela kam ide a kde skončí, ale bola jej jasná jedna vec. Už asi nikdy nebude spievať. „Kto a kde potrebuje spievajúcu utečenku?“ premýšlala cestou.

Mila je speváčka a pedagogička spevu, spieva celý život a je to jediná vec, ktorú vie ozaj dobre. Bola pripravená robiť akúkoľvek prácu, aby zabezpečila svoje dieťa a chránila ho pred vojnou. O jedno dieťa už v minulosti prišla kvôli rakovine.

Dnes prostredníctvom hudby spája krajanov, ktorí rovnako utiekli pred hrôzami vojny a obyvateľov Slovenska. Prispieva tak ku vzájomnému spolunažívaniu a pochopeniu sa. S touto ideou spolu s Danom Špinerom organizuje šnúru, ktorá spája. Pridajte sa k nim.

Na koncertoch bude dobrovoľné vstupné a takto získané financie pôjdu neziskovej organizácii Deťom s rakovinou.

Pridajte sa.

Chcem podporiť šnúru, ktorá spája.

8. 6. 2023 14:52

Zničená priehrada Nová Kachovka zaplavila Chersonsku oblast. Pomôžte.

Milí podporovatelia a podporovateľky,

obraciame sa na vás s prosbou o finančnú podporu pre zaplavenú Chersonskú oblasť po zničení priehrady Nova Kachovka.

Platforma Spolu Ukrajine v spolupráci aj s Kto pomôže Ukrajine chce poslať kamióny s potravinami, hygienickými pomôckami a nielen to na pomoc ľuďom, ktorých domovy zatopila voda. Darujte teraz.

Každý dar, vo výške akú si môžete dovoliť, sa počíta. Ďakujeme

8. 5. 2023 12:41

Pomôžme odmínovať Ukrajinu Boženou

Milí podporovatelia,

Ukrajina je dnes najväčším mínovým poľom. Rusi tam zamínovali plochu päťnásobne väčšiu ako je rozloha Slovenska. Míny zabíjajú nevinných civilistov, zomrelo aj vyše 200 farmárov. Aj preto iniciatíva Kto pomôže Ukrajine podporila výzvu na odmínovacie zariadenie Božena. Podporte kúpu tohto overeného slovenského stroja určeného na likvidáciu mín príspevkom cez www.darcekpreputina.eu alebo priamo na donio.sk

Božena made in Slovakia pomôže odmínovať ukrajinské mínové polia chersonským hasičom. Zo získaných peňazí im dodáme aj potrebné vybavenie a výcvik.

Ďakujeme za každý jeden príspevok. Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Vyzbierajme sa spoločne na Boženu a pomôžme odmínovať Ukrajinu.

Partneri: Darček pre Putina, Team4Ukraine, Aktuálne o Ukrajine, Post Bellum, Kto pomôže Ukrajne, Support Ukraine Slovakia, Oberih, Donio

#MierUkrajine #KtopomozeUkrajine #DarcekPrePutina #StandWithUkraine #BozenaPreUkrajinu 

14. 4. 2023 12:33

Kto pomôže Ukrajine má nomináciu v SOWA

Milí podporovatelia,

veľmi nás teší, že sme sa ocitli v dobre spoločnosti nominovaných v ankete SOWA – Social Awards Slovakia v kategórii Spoločenská zodpovednosť. Ide o anketu v ktorej verejnosť raz ročne hlasuje o osobnostiach, projektoch, iniciatívach, ktoré sú obľúbené a majú vplyv na sociálnych sieťach.

Vaša dobrosrdečnosť a ochota pomáhať po začatí totálnej ruskej vojny na Ukrajine takýto vplyv mali. Aj preto budeme radi, ak v prvom kole ankety do 16. apríla 2023 za našu iniciatívu Kto pomôže Ukrajine na www.socialawardslovakia.sk/hlasovanie zahlasujete.

P.S. Pre úspešné odoslanie vašich hlasov je potrebné zvoliť influencera / infulencerku v každej kategórii a následne odoslať hlasovací formulár. Hlasovať sa dá raz denne. 

Ďakujeme za váš hlas.

23. 2. 2023 18:34

Príďte na podujatie Slovensko pre Ukrajinu a podporte vojnové siroty

Milí darcovia,

v rámci iniciatívy Kto pomôže Ukrajine sme sa zapojili do príprav podujatie Slovensko pre Ukrajinu iniciatívy Mier Ukrajine, ktorým si pripomenieme rok od začiatku totálnej ruskej agresie voči nášmu východnému susedovi. Príďte medzi nás.

Večerný benefičný koncert bude vysielaný priamym prenosom Slovenskou televíziou na Jednotke od 20. 30. Jeho výťažok pôjde na na viac 5000 detí ukrajinských hrdinov, ktorí pri obrane svojej krajiny položili to najcennejšie – vlastný život. Pridajte sa a pomôžme spolu osirelým deťom ako je Anna.

ĎAKUJEME.

„11-ročná Anna žila so svojimi rodičmi v regióne Odesa, keď sa začalo ostreľovanie. Prvá raketa dopadla v blízkosti domu, kde bývala celá rodina. Rodičom sa podarilo ukryť svoju dcéru na chodbe a prikryť ju prikrývkami a vankúšmi, čo jej zachránilo život. Ďalšia raketa zasiahla priamo ich byt. Anna sa dokázala doslova vyplaziť do vchodu. Rodičia dievčaťa nemali čas utiecť. Zomreli pár metrov od svojho dieťaťa. Teraz je Anna v starostlivosti svojho staršieho brata, ale zostala úplnou sirotou.“

Chcem podporiť ukrajinské vojnové siroty

6. 2. 2023 22:44

340-tisíc eur na pomoc Ukrajincom putuje medzi 16 organizácií

Milí darcovia,

do grantovej výzvy sa prihlásilo 69 projektov, ktoré spolu žiadali o viac ako 1,4 milióna eur. Do hodnotenia postúpilo 35 z nich, ktoré spĺňali formálne náležitosti a z ktorých komisia vo finále vybrala 16 projektov. Toto množstvo opäť ukazuje, že naša pomoc je stále potrebná a vo veľkej miere ju stále poskytujú neziskové a mimovládne organizácie naprieč Slovenskom. Aj v tomto kole grantovej výzvy Kto pomôže Ukrajine bolo náročné vybrať iba šestnásť z nich, ktoré môžeme podporiť.

Organizácie, ktoré získajú podporu, rôznym spôsobom pomáhajú ľuďom zasiahnutým vojnou – od zabezpečenia generátorov a materiálnej pomoci na Ukrajinu, cez podporu prichádzajúcich ľudí s potrebou riešiť fyzické a duševné zdravie až po vzdelávacie a komunitné aktivity pre Ukrajincov a Ukrajinky. Medzi podporenými organizáciami sú napríklad Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania, občianske združenie HANS, nezisková organizácia Svetielko pomoci, Komunitná nadácia Liptov či občianske združenie Kŕdeľ z Rimavskej Soboty a ďalšie

Čoskoro uplynie rok odvtedy, čo Rusko napadlo Ukrajinu. Vojna nám ukázala viac ako kedykoľvek predtým, že úloha občianskych organizácií je nezastupiteľná. Sme preto radi, že sme mohli prostredníctvom grantovej výzvy aspoň niekoľkým z nich finančne pomôcť,” uviedol Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

Zoznam poDporených organizácií

Komisia v zložení Andrea Cocherová, Ján Gálik, Zuzana Suchová,  Branislav Tichý, Hana Zemanová zisťovala, či predkladané žiadosť spĺňajú humanitárne princípy, hodnotila tiež aktuálnosť a relevantnosť navrhovaných aktivít a materiálnej pomoci. Hospodárnosť a účelnosť či spolupráca s inými aktérmi poskytujúcimi pomoc bola vyhodnocovaná ako podporné kritérium. Jeden projekt mohol získať podporu minimálne 15 000 eur a maximálne 25 000 eur.

Toto všetko je možné najmä vďaka vám. 

Ďakujeme, že ste s nami za každú dobrosť.

Zuzana Suchová, správkyňa Donio n. f.

15. 12. 2022 14:22

Prerozdelíme 340-tisíc eur v druhej grantovej výzve.

Milí darcovia,

ostatné dni, ako správna fundraiserka a zároveň správkyňa neinvestičného fondu Donio, som rátala peniaze z tejto výzvy a pripravovala podklady do účtovníctva, na audit a v konečnom dôsledku aj pre výročnú správu za tento rok Veľmi sa teším, že všetko sedí na jediný cent. 

Výsledkom tejto mravenčej práce je aj druhá a posledná grantová výzva Donio Slovensko a iniciatívy Kto pomôže Ukrajine na 340 tisíc eur, ktorú nám pomôže opäť prerozdeliť Nadácia Pontis. O podporu môžu žiadať organizácie, ktorých projekty sú zamerané na pomoc ľuďom žijúcim na Ukrajine alebo prichádzajúcim z Ukrajiny na územie Slovenska v dôsledku vojny. Ide najmä o poskytnutie zdravotnej starostlivosti, materiálnej pomoci, sociálneho, psychologického, právneho poradenstva a pomoci, zabezpečenie prístupu k vzdelaniu, bývaniu či práci. Organizácie môžu pre tento účel získať grant vo výške od 15 000 do 25 000 eur. Žiadosti o podporu je možné predkladať do 13. januára 2023.

Podarilo sa mi pripraviť aj prehľad prijatých darov, tiež výdavkov a prehľad štedrých firemných podporovateľov, bez ktorých by sme nevedeli pomáhať. O dôvod viac navštíviť web www.ktopomozeukrajine.sk.

Všetkým vám patrí veľká vďaka. ❤️💙💛

S úctou

Zuzana Suchová, správkyňa Donio n. f.

5. 12. 2022 14:19

Ocenenia Biela vrana a Srdce na dlani 2022 patria aj vám

Milí podporovatelia,

iniciatíva Kto pomôže Ukrajine spolu s ďalšími organizáciami a dobrovoľníkmi získala 17. novembra symbolické ocenenie Biela vrana 2022 za pomoc utečenkám a utečencom z Ukrajiny alebo priamo v ich domovine. 

Necelý mesiac po Bielej vrane iniciatíva Kto pomôže Ukrajine a primárne výdajňa materiálnej pomoci v Auparku neskôr Kto pomôže Ukrajine Aupark teraz už pod vedením ADRA Slovensko, hlavne všetci dobrovoľníci (asi 500) dostali ocenenie Srdce na dlani 2022.

Tieto ocenenia patria aj vám všetkým finančným podporovateľom a tiež darcom materiálnej pomoci. Bez vás by sme pomáhať nevedeli.

Ďakujeme.

Slava Ukraini

💙💛❤️

3. 5. 2022 14:40

Vaša pomoc je stále potrebná (video)

Vojna sa ešte neskončila. Ukrajinci a Ukrajinky bojujú za svoje rodiny, domovy a slobodu. Ich ženy, mamy, starí rodičia a deti, ktorým sa podarilo utiecť, hľadajú bezpečie aj u nás. A my im pomáhame, aby tu mohli žiť dôstojné životy. Vaša opätovná podpora je veľmi dôležitá. 👉

Od vypuknutia vojny sme riešili všetky urgentné potreby, s ktorými sme mohli a vedeli pomôcť. Za posledné dva mesiace sme napríklad: 

💙 rozdelili 1 000 000 eur pre neziskové organizácie, ktoré pomáhajú Ukrajincom,

💛 priamo poslali takmer 250 000 eur viac ako 11 000 Ukrajincom a Ukrajinkám v núdzi,

💙 ubytovali cez 4 300 ľudí,

💛 po Slovensku a na Ukrajinu rozviezli viac ako 100 ton materiálnej pomoci,

💙 rozdali stravné lístky v hodnote 95 000 eur pre slovenské aj ukrajinské rodiny v núdzi,

💛 odovzdali v Bratislave materiálnu pomoc viac ako 10 000 Ukrajincom a Ukrajinkám,

💙 zapojili viac ako 1 500 dobrovoľníkov cez našu aplikáciu dobrovolnictvo.sk,

💛 založili Centrum psychologickej podpory, kde zadarmo poskytujeme poradenstvo,

💙 vytlačili 40 000 ks informačnej brožúrky pre Ukrajincov,

💛 a mnoho, mnoho ďalšieho.

Tu sa ale naša pomoc nekončí. 

Mnohé ukrajinské rodiny už majú dočasnú strechu nad hlavou a jedlo na najbližšie dni, no nevedia si nájsť prácu, majú vážne nespracované traumy z vojny, či nevedia kam umiestniť deti, aby si mohli vybavovať na úradoch. 

☝️ Na to, aby sme tu spolu mohli lepšie žiť, si potrebujú nájsť prácu, dať svojim deťom vzdelanie a dostať psychologickú podporu, aby mohli začať spracovávať tragické udalosti, ktorými si prešli. 

Ak vám to situácia dovolí, darujte na túto výzvu opäť 👉 a pomôžte spolu s nami ukrajinským rodinám začleniť sa do našej spoločnosti. Iba spoločnými silami to zvládneme.

Srdečná vďaka. 🙏

19. 4. 2022 14:52

Vďaka vám sme podporili aj tisíce rodín z Ukrajiny

pred niekoľkými dňami sme prerozdelili prvú časť peňazí z tejto výzvy. Komisia vybrala 20 mimovládnych a neziskových organizácií, ktorým už postupne posielame financie v celkovej hodnote 999 401,15 eur na pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám prichádzajúcim na Slovensko alebo priamo ľuďom na Ukrajine. Ide prevažne o ubytovanie, psychologickú, zdravotnú, sociálnu, potravinovú a materiálnu pomoc, výučbu slovenčiny ale aj podporu pri hľadaní si práce.

Okrem toho sme sa v spolupráci s iniciatívou Kto pomôže Ukrajine rozhodli poslať čo najviac ľuďom v núdzi jednorazovú urgentnú pomoc, aby aspoň o niečo ľahšie prečkali posledné dni do dávky v hmotnej núdzi. V spolupráci so slovenskými bankami sme vďaka individuálnym aj firemným darcom z tejto výzvy poslali na viac ako 11 000 účtov jednorazovú finančnú pomoc po 22 eur, ktorá im pomôže nakúpiť si základné potraviny. Spolu sme poslali pomoc v hodnote takmer 250 000 eur.

Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, ČSOB a UniCredit Bank Slovensko identifikovali účty ukrajinských obyvateľov nad 18 rokov, ktoré boli založené od 24. februára 2022 a na ktorých sa k 12. aprílu 2022 v čase večernej uzávierky nachádzalo maximálne 100 eur (vrátane).

K peniazom sme pripojili aj prosbu, aby majitelia účtov, ktorí sami v núdzi nie sú, využili túto sumu NA POMOC ĎALŠÍM UKRAJINCOM A UKRAJINKÁM vo svojom okolí. 

P.S.: Za každou podporenou rodinou sa skrýva silný príbeh. Jedným z nich je aj ten Svetlanin. Svetlana ešte počas tehotenstva ochorela. Keď sa 18. februára v Kramatorsku predčasne narodil malý Nazar, mamina sa začala okamžite liečiť.

Nazar však nemal ešte ani týždeň, keď vypukla vojna. Keď mal niečo vyše mesiaca, museli ho prepustiť z jednotky intenzívnej starostlivosti, pretože hrozilo bombardovanie nemocnice. Aj Svetlana musela prerušiť svoju liečbu.

Vďaka množstvu ľudí s dobrým srdcom sa však podarilo zabezpečiť rodine nový začiatok – bývanie, hygienické potreby, kočík, potraviny i financie na zvládnutie tohto obdobia. Ďakujeme, že pomáhate. 🧡

15. 3. 2022 15:19

Na pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám rozdelíme 1 milión eur

Pred tromi týždňami sme spojili takmer 40 slovenských mimovládnych a neziskových organizácií a spoločne iniciovali finančnú výzvu #KtoPomozeUkrajine na podporu Ukrajiniek a Ukrajincov v ohrození, ktorým vedia pomôcť naše mimovládne a občianske organizácie. Ide primárne o humanitárnu pomoc na Ukrajine, alebo pomoc tým Ukrajinkám a Ukrajincom, ktorí budú hľadať bezpečie na území SR. Dnes vyhlasujeme prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie projektov, aby prerozdelili prvú časť peňazí – 1 000 000 eur.

Na čo budú použité peniaze?

Oblasť podpory je definovaná na pomoc pre ľudí žijúcich na Ukrajine alebo prichádzajúcich z Ukrajiny na územie SR v súvislosti s ich ohrozením vojnou a to výlučne v súvislosti so zabezpečením ochrany ich ľudských práv, poskytnutí nevyhnutných potrieb a pomoci. Ide najmä o poskytnutie zdravotnej starostlivosti, materiálnej pomoci, sociálneho, psychologického, právneho poradenstva a pomoci, zabezpečenie prístupu ku vzdelaniu, bývaniu, práci a iným ľudským potrebám bez ohľadu na vek,  rasu, náboženstvo, národnosť, sexuálnu orientáciu či iné kritériá. Minimálna výška podpory na jednu žiadosť je 25 000 eur a maximálna 100 000 eur. Viac informácií nájdu organizácie na stránke Nadácie Pontis alebo na linku: https://bit.ly/KtoPomozeUkrajine_financie

Zvyšná časť získaných darov bude tiež použitá na pomoc Ukrajincom a Ukrajinkám, v súlade s výhlásenou výzvou. Časť financií použije na pomoc aj priamo iniciatíva Kto pomôže Ukrajine, ktorá v týchto dňoch zabezpečuje ubytovanie, materiálnu pomoc, ale aj dobrovoľníkov a ďalšie formy pomoci pre prichádzajúcich Ukrajincov a tých, ktorí zostali na území Ukrajiny. 

Ako môžem ďalej pomôcť? 

Výzva #KtoPomôžeUkrajine pokračuje. Ak vám to vaša finančná situácia dovolí, prosím prispejte na túto výzvu. Vaša pomoc a solidarita je stále veľmi dôležitá. Ďakujeme 🧡

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobrosrdečný darca
30 €  •  14. 7. 2024 10:41
Štedrý darca
50 €  •  14. 7. 2024 2:00
Dobročinný Darca
5 €  •  13. 7. 2024 18:41
Štedrý darca
8 €  •  13. 7. 2024 0:08
Štedrý darca
250 €  •  12. 7. 2024 21:06
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  12. 7. 2024 18:51
Darca, ktorý je za každú dobrosť
10 €  •  12. 7. 2024 11:20
Veľkorysý darca
20 €  •  12. 7. 2024 2:00
Štedrý darca
100 €  •  11. 7. 2024 16:39
Dobročinný Darca
10 €  •  11. 7. 2024 8:42
Veľkorysý darca
50 €  •  11. 7. 2024 2:55
Milý darca
25 €  •  10. 7. 2024 17:10
Veľkorysý darca
5 €  •  10. 7. 2024 12:33
Dobročinný Darca
2 €  •  10. 7. 2024 10:42
Štedrý darca
10 €  •  10. 7. 2024 10:26
Dobrosrdečný darca
25 €  •  10. 7. 2024 2:00
Milý darca
10 €  •  9. 7. 2024 18:04
Veľkorysý darca
22 €  •  9. 7. 2024 10:30
Dobročinný Darca
1 €  •  9. 7. 2024 10:30
Milý darca
10 €  •  9. 7. 2024 10:20
Štedrý darca
10 €  •  9. 7. 2024 10:11

Přemýšlíte jak této sbírce pomoci ještě víc?

Přidejte Dobrovýzvu a složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.

Jak Dobrovýzva funguje

 1. Přidejte Dobrovýzvu – vymyslete vlastní název a úvod.
 2. Sdílejte ji s přáteli, kolegy či ve své komunitě, aby se do pomoci zapojilo co nejvíce dárců.
 3. Vybrané finance přiřadíme k této sbírce, i když se nevybere celá částka.
Přidat Dobrovýzvu Zjistit více

U této sbírky zatím Dobrovýzvy nejsou

Líbí se vám tato sbírka? Podpořte ji Dobrovýzvou.

Složte se společně s přáteli v rámci narozeninové oslavy, ve firmě, nebo na sportovní akci.
Jak to funguje

Messages

Tomas R.
50 €  •  26. 2. 2022 8:50
Dufam, ze dar niekomu pomoze
Ivan
200 €  •  26. 2. 2022 15:16
aby boli ľudia v Ukrajine opäť slobodní a šťastní 💙💛
Ági
10 €  •  26. 2. 2022 13:10
Együtt érzünk Veletek, kitartást és békét Ukrajnának!
My
200 €  •  24. 2. 2022 22:08
dakujeme
Michal Mares
200 €  •  28. 2. 2022 21:29
Treba si pomahat
Monika
100 €  •  27. 2. 2022 11:08
Som rada, že som mohla prispieť, je mi ťažko z takejto neprávosti a cením si Vašu prácu
Pavel Nikodem
100 €  •  26. 2. 2022 8:23
Stojime za Ukrajinou
Lucia S.
200 €  •  1. 3. 2022 23:05
Modlíme sa za mier na Ukrajine 🙏

Other contributors

Do you want to create a project or a story?

Start collecting