Úspešne dokončené:

Súdržnosť na Slovensku: Čo drží krajinu pokope a na čom sa rozpadá?

Získaných 0 € 10 624 €
7 000 €
 -
233 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
46 €
Priemerná výška daru
1 300 €
Najvyšší dar
77 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Súdržnosť na Slovensku: Čo drží krajinu pokope a na čom sa rozpadá?

Získaných 0 € 10 624 €
7 000 €
Zakladateľ
DEKK Inštitút
Dátum pridania
15. 5. 2023
Posledná aktualita

28. 10. 2023 14:20

Kniha je vytlačená a teší sa na vás!

Dámy a páni,

v prvom rade vás prosím o prepáčenie v našom meškaní pri tlači a distribúcii knihy. Aj napriek nečakaným komplikáciám však všetko nakoniec dobre dopadlo a kniha je už u nás. 

V pondelok začíname s distribúciou knihy cez Slovenskú poštu.

Zároveň vám dávame možnosť aj osobného odberu v Bratislave. Počas nasledujúceho týždňa (v čase od 9:00 do 20:00) si vašu knihu môžete vyzdvihnúť aj v predajni Artforum, Kozia 20 (viac info tu – https://www.artforum.sk/clanky/knihkupectva#bratislava). V pondelok od 13:00 do 17:00 budú v predajni aj Pavol Kosnáč a Hugo Gloss, editori publikácie, a veľmi radi sa s vami stretnú aj osobne.

Ak máte záujem o osobný odber, prosím, napíšte nám do pondelka, 30. októbra, mail na info@dekk.sk, aby sme vám knihu odložili na predajni a neposielali poštou.

Všetko dobré vám prajeme.

S pozdravom,

Tím DEKK Inštitútu 

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Príbeh knihy: Z pdf-ka pre pár expertov – skutočná kniha pre všetkých

TU si môžete pozrieť video, v ktorom predstavujeme knihu.

tl;dr

Táto kniha vám priblíži tému (ne)dôvery a kmeňovej mentality na Slovensku a jej kúpou podporíte ďalší výskum súdržnosti.

Sociálna kohézia na Slovensku dlhodobo stagnuje, v niekorých oblastiach našej spoločnosti aj dokázateľne eroduje. Ak nezačneme s jej regneráciou, bude klesajúca kohézia zhoršovať všetky krízy, ktorým budeme ako krajina čeliť.

Táto kniha nám má pomôcť vysvetliť a vyčísliť, ako funguje súdržnosť vo všeobecnosti a čo ju na Slovensku rozkladá (ale občas aj regeneruje). Nemáme riešenie na krízu dôvery a polarizáciu. Prvým krokom je však pochopiť, čo presne sa deje, a následne dať relevantné informácie a nástroje tým, ktorí rozhodujú. Rovnako totiž postupovali krajiny, ktoré to nakoniec zvládli.

Toto je náš príspevok a prvý krok na dlhej ceste, na konci ktorej chceme nórsku kohéziu estónskou rýchlosťou. Bez vás ale nemáme šancu! Podporte vydanie knihy – podporíte sebapoznanie Slovenska. 

__________________________________________

Pôvodne sme zamýšľali vytvoriť štúdiu pre úzky okruh expertov, ktorá by mapovala príčiny (ne)dôvery v slovenskej spoločnosti. Ako sme sa však do tejto témy postupne ponárali, zistili sme, že pôjde skôr o mozaiku faktorov z viacerých oblastí života a histórie Slovenska.

Z pôvodne akademickej práce pre zopár expertov tak vznikla publikácia, o ktorú prejavili záujem rôzni spoločenskí aktéri – odborníci pracujúci pre štát, akademici, novinári aj širšia verejnosť. Bol to moment, ktorý nás prekvapil a potešil. Ukázal totiž, že ľuďom na spoločnom fungovaní v našej krajine i na Slovensku samotnom v nemalej miere záleží.

Spoločenskú súdržnosť ovplyvňuje veľké množstvo faktorov. Súdržnosť, či inak sociálna kohézia, sa dá zjednodušene popísať ako miera dôvery v rámci skupiny – na medziľudskej (horizontálnej) aj inštitucionálnej (vertikálnej) úrovni. Erózia súdržnosti ide ruka v ruke s rozpadom kolektívnej identity. Dôsledkom je oslabovanie miestnych autorít i štátnych inštitúcií, čo následne prehlbuje rozpad schopnosti našej spoločnosti spolupracovať a reagovať na krízy. 

Cieľom knihy Súdržnosť na Slovensku: Čo drží krajinu pokope a na čom sa rozpadá? je otvoriť na Slovensku diskusiu o témach dôvery, patriotizmu a spoločenskej súdržnosti v našej krajine. Kniha chce slúžiť všetkým, ktorí vnímajú tému súdržnosti v našej spoločnosti ako dôležitú: rôznym útvarom štátnej správy, policy-makerom, akadémii, médiám aj širšej občianskej spoločnosti.

Aktuálne sme spustili crowdfunding na prvú knihu z edície Mozaika kohézie.

V publikácii nájdete 16 príspevkov od 20 autorov na 367 stranách pútavého textu. Sú medzi nimi 13 vedci zo slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied, Univerzity Karlovej v Prahe, University of Cambridge v UK a University of Agder v Nórsku a 7 takzvaných „experts by experience“, teda odborníkov, ktorí z povahy svojho praktického zamestnania – napríklad integrácia cudzincov, dizajnovanie estónskeho plánu kolektívnej identity, decentralizácia štátu alebo velenie Ozbrojeným silám SR – majú vhľad do problematiky týkajúcej sa spoločenskej kohézie a dôvery.

Obsah knihy
Akademická časť:

1. Trendy (ne)dôvery na Slovensku
Pavol Kosnáč, DEKK Inštitút a Karlova univerzita
Hugo Gloss, DEKK Inštitút a Karlova univerzita

2. Sociálna kohézia v sociologickej a psychologickej perspektíve
Justin E. Lane, CulturePulse
LeRon Shults, University of Agder

3. Emócie a spoločenská súdržnosť
Samuel Žilinčík, Masarykova Univerzita, víťaz prestížnej britskej súťaže Royal United Services Institute

4. Dôvera ako základný pilier sociálnej súdržnosti
Marianna Mrva, Sociologický ústav SAV
Roman Džambazovič, Filozofická fakulta UK

5. Sociálna kohézia na Slovensku z pohľadu historika
Roman Holec, Historický ústav SAV

6. Sociálna kohézia a nacionalizmus
Ladislav (László) Vörös, Historický ústav SAV

7. Spoločenská súdržnosť na Slovensku počas modernizácie a úloha spolkov
Elena Mannová, Historický ústav SAV

8. Správa o stave kohézie na Slovensku
Marína Zavacká, Historický ústav SAV

9. Elity a sociálna kohézia na Slovensku
Soňa Szomolányi, Filozofická fakulta UK

10. Katolíci a sociálna kohézia na Slovensku: Historická (seba)viktimizácia a historická (seba)reflexia
Agáta Šústová Drelová, Historický ústav SAV

Experti z praxe:

11. Historické korene slovenskej rusofílie, jej dôsledky a možné riešenia
Daniel Šmihula, diplomat a politológ

12. Cesta k sociálnej súdržnosti: Estónska skúsenosť
Marianna Makarova, Poradkyňa Úradu vlády Estónska pre strategickú komunikáciu

13. Spravovanie štátu a sociálna súdržnosť
Viktor Nižňanský, Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o.

14. Integrácia cudzincov a cudziniek po slovensky
Michaela Pobudová, MAREENA, o. z.
Marta Králiková, MAREENA, o. z.

15. Prierez vývojom dôvery k vláde na Slovensku v rokoch 1990 až 2023
Martin Slosiarik, Agentúra FOCUS

16. Je Slovensko zraniteľné? Armáda a patriotizmus
gen. Daniel Zmeko, Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR

Takto sme knihu uviedli do života:

Vo štvrtok 4. mája sme knihu predstavili verejnosti. Všetky dostupné výtlačky sa v okamihu rozobrali. Akcia bola veľmi príjemná. Bolo radosťou sledovať, ako sa rôzne svety i generácie na mieste konštruktívne prelínajú a spoločne živo diskutujú. Vzťah ku krajine zrejme spája :)

Aj na základe reakcií prítomných, ktorí nás povzbudili pripraviť dotlač, vieme, že záujem o knihu existuje. Dnes by sme ju radi posunuli širšej spoločnosti.

Kto za kampaňou stojí?

DEKK Inštitút je nezávislá výskumná organizácia, ktorá vznikla začiatkom roka 2020 z iniciatívy niekoľkých mladých vedcov, študentov a humanitárnych pracovníkov. Motívom vzniku je záujem o skúmanie spoločnosti a zdieľaná skúsenosť zakladajúcich členov z prostredia konfliktov, zdravotníckych projektov a utečeneckých táborov krajín Blízkeho východu, juhovýchodnej Ázie a Afriky. Tam si tvrdým spôsobom uvedomili dve veci: dobre fungujúca spoločnosť vyžaduje starostlivosť a pokojnú osobnú angažovanosť svojich členov; a napriek všetkým oblastiam oprávnenej kritiky nám je na Slovensku stále veľmi dobre. Chceme prispieť svojou troškou, aby to tak aj zostalo.

Dlhodobou víziou DEKK Inštitútu je pochopenie problému rozpadu a regenerácie sociálnej kohézie na Slovensku a v Európe. Prvým krokom je kvalitné a komplexné zmapovanie spoločenskej situácie prostredníctvom dostupnosti kvalitných dát a následné sprístupnenie daných dát zástupcom akadémie, štátnej správy, občianskej spoločnosti a odbornej verejnosti ľahko dostupným a intuitívnym spôsobom. Kniha „Súdržnosť na Slovensku“ je súčasťou tejto snahy.

Ako použijeme Váš príspevok?

Vďaka našim partnerom sme pokryli 70% z reálnych nákladov na knihu a podarilo sa nám vytlačiť 100 kusov, z ktorých väčšina je však určená našim partnerom a donorom. Radi by sme našu knihu, ktorá obsahuje podnetné vhľady expertov k téme sociálnej kohézie, dostali do knižníc všetkých vysokých škôl na Slovensku a tiež do relevantných štátnych inštitúcií, ktoré sa podieľajú na dizajnovaní národných politík a stratégií. 

Potrebujeme pokryť časť nákladov spojených s grafickým spracovaním publikácie, zalomením textu aj samotnou tlačou ďalších kusov knihy

Prostriedky získané nad rámec cieľovej sumy kampane použijeme na pokračovanie výskumu kohézie (v roku 2024 chceme zbierať 8. vlnu prieskumu World Values Survey, aby Slovensko nevypadlo z dátovej mapy sveta). Zároveň chceme podporovať ďalší rozvoj bezplatného verejného analytického nástroja, ktorý DEKK predstavil spolu s knihou. A v neposlednom rade využijeme vašu podporu na štipendiá pre ďalšiu generáciu talentovaných stážistov, ktorí nám s prácou pomáhajú.

Ďakujeme.

www.dekk.sk

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

28. 10. 2023 14:20

Kniha je vytlačená a teší sa na vás!

Dámy a páni,

v prvom rade vás prosím o prepáčenie v našom meškaní pri tlači a distribúcii knihy. Aj napriek nečakaným komplikáciám však všetko nakoniec dobre dopadlo a kniha je už u nás. 

V pondelok začíname s distribúciou knihy cez Slovenskú poštu.

Zároveň vám dávame možnosť aj osobného odberu v Bratislave. Počas nasledujúceho týždňa (v čase od 9:00 do 20:00) si vašu knihu môžete vyzdvihnúť aj v predajni Artforum, Kozia 20 (viac info tu – https://www.artforum.sk/clanky/knihkupectva#bratislava). V pondelok od 13:00 do 17:00 budú v predajni aj Pavol Kosnáč a Hugo Gloss, editori publikácie, a veľmi radi sa s vami stretnú aj osobne.

Ak máte záujem o osobný odber, prosím, napíšte nám do pondelka, 30. októbra, mail na info@dekk.sk, aby sme vám knihu odložili na predajni a neposielali poštou.

Všetko dobré vám prajeme.

S pozdravom,

Tím DEKK Inštitútu 

13. 9. 2023 8:15

Aktuálna informácia o distribúcii knihy pre podporovateľov kampane

Dámy a páni,

radi by sme vás informovali o aktuálnom stave našej knihy, ktorá vznikla aj vďaka vašej podpore.

Letné prázdniny a dovolenky v tíme, ktorý knihu pripravuje, zdržali finálne práce na knihe. Práve dokončujeme posledné úpravy a kniha pôjde do tlače. Distribúciu plánujeme na koniec septembra 2023. 

Prepáčte nám, prosím, naše zdržanie.

Pekný september vám všetkým prajeme.

S pozdravom,

Tím DEKK Inštitútu 

1. 8. 2023 16:17

Ďakujeme. Ste super!

Dámy a páni, ďakujeme!

Spolu sme vyzbierali 10 624€ – 151% cieľovej sumy!

Dve tretiny vynaložíme na služby ako je grafická úprava, tlač a distribúcia knihy. Zvyšná tretina pôjde na štipendiá pre šikovných študentov, ktorí nám v DEKKu pomáhajú so skúmaním súdržnosti. Sami sme boli študenti a vieme aké to je, keď Vás niekto ocení a povzbudí aj finančne :) Čo zostane, vložíme do ďalšieho výskumu – s tým sa dá vždy hlbšie zoznámiť v našom newsletteri.

V priebehu približne 10 dní nám Donio sprístupní zoznam darcov a my následne všetko sprocesujeme.

Tí z vás, ktorí si vybrali ako vecnú odmenu knižky a tričká ich môžu očakávať do konca augusta. Tí, ktorí ste prispeli už v júni a čakali ste ich teraz – ospravedlňujeme sa, kampaň sa o mesiac predĺžila.

Anglická knižka dorazí koncom septembra – preklad v snahe uchovať čo najviac z jazyka je komplikovanejší než sme čakali (skúste si preložiť “bírešský syndróm” a “sociálnu efervescenciu” :-)

Darcom ktorí si vybrali tričká sa ozveme kvôli ich preferovanej veľkosti a farbe. Darcom ktorí si adoptovali ministerstvo alebo univerzitu, alebo zaslali mikrogrant, sa ozve osobitne riaditeľ výskumu.

Ešte raz ďakujeme!

Tím DEKK

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Milý darca
60 €  •  31. 7. 2023 23:33
Stihol som! :-)
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  31. 7. 2023 23:20
Láskavý darca
25 €  •  31. 7. 2023 23:11
Darca, ktorý je za každú dobrosť
80 €  •  31. 7. 2023 21:58
Dobrosrdečný darca
25 €  •  31. 7. 2023 21:21
Veľkorysý darca
25 €  •  31. 7. 2023 20:54
Veľkorysý darca
25 €  •  31. 7. 2023 13:24
Veľkorysý darca
25 €  •  31. 7. 2023 12:05
Dobrosrdečný darca
30 €  •  31. 7. 2023 10:44
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  31. 7. 2023 6:30
Milý darca
25 €  •  30. 7. 2023 22:38
Veľkorysý darca
25 €  •  30. 7. 2023 20:47
Dobrosrdečný darca
25 €  •  30. 7. 2023 18:51
Darca, ktorý je za každú dobrosť
25 €  •  30. 7. 2023 17:31
Laura
25 €  •  30. 7. 2023 17:22
Vďaka za vašu prácu a čas :)
Štedrý darca
25 €  •  30. 7. 2023 11:07
Veľkorysý darca
30 €  •  30. 7. 2023 9:34
Hynek, Kacka a Marek
1 300 €  •  29. 7. 2023 22:58
Objednávame si 2 knihy a jeden seminar do Žiliny. Univerzita a kultúrne centrum. A ďakujeme, že robíte skvelú vec..
Láskavý darca
25 €  •  29. 7. 2023 22:51

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu