Úspešne dokončené:

Pomôžte zlepšiť práva detí pri rozvode/rozchode rodičov.

Míľnik 1/2

pokryje náklady na tlač knihy, grafické úpravy

Získaných 0 € 3 511 €
3 500 €

Míľnik 2/2

uhradia sa všetky náklady súvisiace s prípravou knihy

Získaných 0 € 3 511 €
6 500 €
 -
22 podporovateľov
Celkom sa zapojilo
160 €
Priemerná výška daru
1 400 €
Najvyšší dar
28 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

Pomôžte zlepšiť práva detí pri rozvode/rozchode rodičov.

Míľnik 1/2

pokryje náklady na tlač knihy, grafické úpravy

Získaných 0 € 3 511 €
3 500 €

Míľnik 2/2

uhradia sa všetky náklady súvisiace s prípravou knihy

Získaných 0 € 3 511 €
6 500 €
Dátum pridania
20. 1. 2022

Predstavenie príbehu

Konflikty o deti medzi rodičmi, ktorí ukončili svoj vzťah sú mimoriadne závažným problémom. Vysoká rozvodovosť spolu s veľkým počtom konfliktných rozchodov majú za následok tisícky traumatizovaných detí a ich rodičov. Zažitý stres môže deti poznačiť na celý život. 

Zo zahraničia (Nemecko, Česká republika) sú už pritom známe príklady dobrej praxe, ktoré dokážu počet konfliktný prípadov  drasticky redukovať. V Nemecku ide o Cochemskú prax, v Čechách sa označuje ako interdisciplinárna  spolupráca. Jej základom je spolupráca všetkých zainteresovaných profesií (súd, mediátori, psychológovia, orgány sociálnej starostlivosti o dieťa) a ich  včasná intervencia hneď na začiatku t.j. keď sa prípad dostane na súd. Rodičia sú dôkladne poučení o situácii, ich právach ale hlavne o právach maloletých detí a rizikách aké môže mať konfliktný rozvod na ich ďalší vývoj.  Ak je takýto zásah spravený včas a správne tak viac ako 90% prípadov sa podarí ukončiť dohodou rodičov a počet konfliktný rozvodov sa redukuje na jednotky percent. Naopak ak sa nezasiahne včas, tak následky sú  pre všetkých devastačné – nielen pre deti, ale aj pre rodičov.  

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom po rozvode (rozchode) rodičov a jej správne uchopenie je aktuálnou výzvou, s ktorou bojuje aplikačná prax. Pripravovaná publikácia dáva teoretický aj praktický pohľad na túto problematiku a predkladá možné návrhy riešenia k dosiahnutiu spravodlivého usporiadania vzťahu medzi rodičmi a deťmi, ktoré zohľadňuje najlepší záujem maloletého dieťaťa a zároveň aj rovnaké práva oboch rodičov.

Súdne konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností má zásadný význam. Jeho priebeh a výsledok ovplyvní ďalší život rodičov a detí a môže mať aj fatálne dopady. Čoraz častejšie sa v praxi stretávame aj s prípadmi, kedy rodič po rozpade vzťahu s druhým rodičom prichádza o svoje dieťaťa bez toho, aby na to bol legitímny dôvod. Dieťa pritom má právo poznať svojich rodičov a má právo na ich výchovu a starostlivosť. Uvedenému právu dieťaťa recipročne zodpovedá aj právo oboch rodičov vychovávať a starať sa o svoje dieťaťa. Je nevyhnutné, aby v súdnom konaní bola poskytnutá adekvátna  ochrana dieťaťu a aby boli prijaté účinné opatrenia v prípade, ak rodič koná (alebo sa správa)  v rozpore so záujmom dieťaťa.

Sme toho názoru, že aktuálny stav súdnych konaní v rodinnoprávnej agende je nevyhnutné riešiť. Práve z tohto dôvodu sa postupne vo veciach, týkajúcich sa maloletých, začína presadzovať interdisciplinárna spolupráca, ktorá je základom tzv. Cochemskej praxe. Na tieto okolnosti sa musí v praxi klásť veľký dôraz, čo však nie je realita súčasnosti.

Spravodlivé usporiadanie vzťahov rodičov a detí zohľadňujúce najlepší záujem maloletého dieťaťa, jeho perspektívu, ako aj rovnaké práva oboch rodičov, je základným východiskom pre zdravý vývin maloletého dieťaťa po všetkých stránkach.

Veríme, že pripravovaná publikácia bude prínosom pre aplikačnú prax, ako aj odbornú diskusiu o zlepšeniach v tejto časti rodinnoprávnej agendy a všetkým, ktorí sú ochotní k tomu prispieť vopred ďakujeme.

Kto za kampaňou stojí?

O autorovi 

JUDr. Ivana Zmeková Phd. je advokátka.  Dlhodobo sa venuje problematike rodinného práva. K tejto téme publikovala viaceré odborné články a výstupy  na vedeckých konferenciách.  Otázku majetkového vysporiadanie vzťahov medzi manželmi  spracovala v knihe Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. 

Na čo získané peniaze použijme?

Peniaze z kampane pokryjú náklady na tlač, editora, DTP knihy a prípadne iné produkčné náklady.  Zároveň veríme, že kampaň pomôže upriamiť pozornosť na ťažkosti, ktorým maloleté deti pri rozvode (rozchode) rodičov čelia.

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Milý darca
650 €  •  15. 2. 2022 8:45
Veľkorysý darca
25 €  •  10. 2. 2022 19:18
Veľkorysý darca
25 €  •  9. 2. 2022 12:05
Milý darca
50 €  •  6. 2. 2022 12:18
Láskavý darca
30 €  •  5. 2. 2022 17:58
Dobrosrdečný darca
25 €  •  3. 2. 2022 9:27
Veľkorysý darca
10 €  •  2. 2. 2022 17:06
Veľkorysý darca
5 €  •  2. 2. 2022 13:55
Delightful moment podpory
25 €  •  2. 2. 2022 11:18
Držím palce!
Darca, ktorý je za každú dobrosť
1 400 €  •  31. 1. 2022 17:35
Dobrosrdečný darca
50 €  •  30. 1. 2022 13:19
Darca, ktorý je za každú dobrosť
541 €  •  28. 1. 2022 1:48
Rubin K.
25 €  •  26. 1. 2022 20:24
Štedrý darca
30 €  •  26. 1. 2022 17:58
Veľkorysý darca
25 €  •  23. 1. 2022 23:36
Veľkorysý darca
25 €  •  23. 1. 2022 9:36

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu