Úspešne dokončené:

slovenský twitter pomáha

Získaných 0 € 1 485 €
od 36 darcov
slovenský twitter pomáha
36 darcov
Celkom sa zapojilo
41,25 €
Priemerná výška daru
250 €
Najvyšší dar
Viac o tejto výzve

slovenský twitter pomáha

Získaných 0 € 1 485 €
od 36 darcov
Zakladateľ
Lula Krutá
Dátum pridania
7. 6. 2023

Prečo Darcovskú výzvu zakladám

pomôžme Marekovi naplniť kamión a dopraviť do zaplavených oblastí potrebnú pomoc


Kto kampaň organizuje?

English below.

Ahojte, volám sa Marek a som koordinátor platformy Spolu Ukrajine, ktorá združuje iniciatívy pomáhajúce Ukrajincom priamo pri fronte. Na Ukrajine som strávil viac ako mesiac a o dva dni smerujem do povodňou zasiahnutej Chersonskej oblasti znovu.

Jedným z našich dobrovoľníkov je aj František, ktorý s tímom troch áut práve dorazil do Chersonskej oblasti. Franta bol na Ukrajine od začiatku vojny takmer 30 krát a už deň po odpálení Kachovskej priehrady priniesol do zasiahnutých dedín veľmi potrebné potraviny a vodu.

Komu pomôžeme?

V deň odpálenia Kachovskej priehrady, obdržal František správu o tom, že pri záchranných prácach Rusi obstreľujú tých, ktorí evakuujú zo zasiahnutých oblastí. Dnes už stojí pri zatopených oblastiach a môže distribuovať veci z kamiónu, ktorý sme pred nedávnom posielali jedine vďaka podpore ľudí ako ste vy. 

Františkova pomoc bohužiaľ nevystačí pre všetkých keďže podľa predbežných informácií čelí riziku evakuácie až 16 000 ľudí. Preto chcú subjekty združené v platforme Spolu Ukrajine v pondelok 12. 6. 2023 poslať kamión plný pomoci ľuďom priamo do Chersonskej oblasti. Týmto ľuďom chceme zabezpečiť základné ľudské potreby a to najmä vodu, jedlo, generátory či zhruba 200 kusov matracov, ktoré nám boli darované. 

Na čo budú peniaze z tejto kampane použité?

Okrem produktov, ktoré na Ukrajinu posielame je nutné zaplatiť aj pohonné hmoty kamiónu, ktoré sú vďaka našim kontaktom znížené z bežnej sumy na 3 000€. Pomôžte nám ako prvý cieľ zaplatiť palivo, aby sme kamión mohli čo najskôr doručiť ľuďom, ktorí všetko stratili kvôli vojne a povodni.

Týmto teroristickým činom Ruská federácia zasiahla minimálne 80 obcí a podľa odhadov ostane bez pitnej vody viac ako 200-tisíc obyvateľov keďže do rieky Dnipro uniklo už minimálne 150 ton motorového oleja. Táto priehrada by pre porovnanie na Slovensku siahala od Levíc až do Popradu.

Ja osobne sa k Františkovi pridám o dva dni a zabezpečím adresné vyloženie kamióna pre ľudí, ktorí museli utiecť nie len pred ruskými raketami ale aj pred povodňou. O situácii na mieste vás budeme informovať hneď ako to bude bezpečné a možné. Ďakujeme.

V prípade, že máte k dispozícii potraviny alebo hygienu vo väčšom množstve, neváhajte nás kontaktovať na spoluukrajine@gmail.com alebo telefonicky na +421 907 103 461 

Pomôžte nám pomáhať!

ENG:

__________________________________________

Hello, my name is Marek, and I am the coordinator of the platform United for Help, which brings together initiatives that help Ukrainians directly on the front lines. I have spent over a month in Ukraine, and in two days, I will be heading back to the affected area in the Kherson region.

One of our volunteers is Franta, who has just arrived in the Kherson region with a team of three cars. Franta has been in Ukraine almost 30 times since the beginning of the war and, just a day after the Kakhovka dam was detonated, he brought much-needed food and water to the affected villages. On the day of the dam's detonation, he received a message that Russians were shelling those who were evacuating from the affected areas. Today, he is standing by the flooded areas and can distribute supplies from the truck that we recently sent thanks to the support of people like you.

Unfortunately, his help is not enough for everyone, as preliminary information suggests that up to 16,000 people are at risk of evacuation.

Therefore, the initiatives of the platform United for Ukraine want to send a truck full of aid directly to the Kherson region on Monday, June 12, 2023. With this assistance, we aim to provide basic human needs, especially water, food, generators, and approximately 200 mattresses that were donated to us. It is necessary to pay for the fuel for the truck, which, thanks to our contacts, is reduced from the usual amount to €3,000. Help us achieve our first goal of paying for the fuel so that we can deliver the truck to the people who have lost everything due to war and flooding as soon as possible.

As a result of these terrorist acts, the Russian Federation has affected at least 80 villages, and according to estimates, over 200,000 residents will be left without drinking water, as at least 150 tons of motor oil have leaked into the Dnipro River.

Personally, I will join Franta in two days and ensure the targeted unloading of the truck for the people who had to flee not only from Russian rockets but also from the flood. We will keep you informed as soon as it will be safe and possible. Thank you.

If you are able to donate food or hygiene products in larger quantities, please do not hesitate to contact us at

spoluukrajine@gmail.com

or by phone at +421 907 103 461

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Veľkorysý darca
25 €  •  8. 6. 2023 11:03
Dobročiný Darca
10 €  •  8. 6. 2023 0:10
Veľkorysý darca
25 €  •  7. 6. 2023 23:10
Dobrosrdečný darca
100 €  •  7. 6. 2023 23:07
Štedrý darca
25 €  •  7. 6. 2023 21:11
Láskavý darca
50 €  •  7. 6. 2023 21:09
Dobrosrdečný darca
25 €  •  7. 6. 2023 21:02
Dobrosrdečný darca
150 €  •  7. 6. 2023 20:10
Láskavý darca
37 €  •  7. 6. 2023 19:41
R….
25 €  •  7. 6. 2023 19:26
Lula rules!🤘🇺🇦
Štedrý darca
25 €  •  7. 6. 2023 19:25
Láskavý darca
20 €  •  7. 6. 2023 19:06
Dobrosrdečný darca
25 €  •  7. 6. 2023 18:54
Milý darca
25 €  •  7. 6. 2023 18:48
Láskavý darca
10 €  •  7. 6. 2023 18:41
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  7. 6. 2023 18:39
Tomas
50 €  •  7. 6. 2023 18:20
Je mi to lúto, velmi.
Milý darca
25 €  •  7. 6. 2023 18:20
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  7. 6. 2023 18:09
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  7. 6. 2023 17:48
Láskavý darca
25 €  •  7. 6. 2023 17:45
Dobrosrdečný darca
50 €  •  7. 6. 2023 17:37
Darca, ktorý je za každú dobrost
20 €  •  7. 6. 2023 17:35
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  7. 6. 2023 17:17

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.