Projekt ukončený:

ParTag – Buduj komunitu aktívnych ľudí / Create a community of engaged people

Získaných 0 € 30 €
15 000 €
 -
2 podporovateľ
Celkom sa zapojilo
15 €
Priemerná výška daru
25 €
Najvyšší dar
90 dní
Získané za
Viac o tomto projekte

ParTag – Buduj komunitu aktívnych ľudí / Create a community of engaged people

Zakladateľ
Marek Janík
Dátum pridania
24. 10. 2023

Predstavenie príbehu / Presentation of the story

Partag je mobilná aplikácia ktorá vznikla za jednoduchým účelom. Socializácia ľudí, boj proti obezite, podpora zdravého životného štýlu, vytváranie nových priateľstiev, búranie komunikačnej bariéry a mnoho ďalších.

Partag funguje úplne jednoducho. Prepája ľudí na základe športových a nešportových aktivít.

 • Chceš hrať tenis a nemáš s kým?
 • Chceš si ísť s niekým zabehať ale nikto v tvojom okolí nebehá?
 • Chcete si zahrať futbal a chýba vám niekto do partie?
 • Alebo máš rád spoločenské hry a nemáš spoluhráča?

Svojich kamošov a kamošky do partie nájdeš na Partagu.

 • Si kondičný tréner a hľadáš ľudí ktorých by si mohol trénovať?
 • Si športový klub a hľadáš nových členov?

Možno aj týchto ľudí nájdeš práve na Partagu.

 • Si trošku hanblivý a potrebuješ prelomiť lady?
 • Si komunikačne možno menej zdatný a potrebuješ pomôcť so spoločnou témou?

Reálne aktivity sú najlepšia spoločná téma a Partag je presne pre teba.

Partag vytvára komunitu ľudí ktorí chcú žiť aktívne, chcú spoznávať nových ľudí, chcú zažívať nové dobrodružstvá. Preto vznikla aplikácia ktorá spája ľudí na základe spoločných aktivít a záujmov. 

Všetko o partagu najdeš na info@partag.appwww.partag.app

Partag is a mobile app that was created for a simple purpose. Socialization, fighting obesity, promoting a healthy lifestyle, making new friends, breaking down communication barriers, and more.

Partag works very simply. It connects people based on sports and non-sports activities.

 • Do you want to play tennis and don't have anyone to play with?
 • Do you want to go for a run with someone but no one in your area runs?
 • Do you want to play soccer and need someone to join your team?
 • Or do you like board games and don't have a partner?

You can find your friends to join your team on Partag.

 • Are you a personal trainer looking for people to train?
 • Are you a sports club looking for new members?

You may also find these people on Partag.

 • Are you a little shy and need to break the ice?
 • Are you not very communicative and need help with a common topic?

Real activities are the best common topic and Partag is perfect for you.

Partag creates a community of people who want to live actively, want to meet new people, and want to experience new adventures. That's why an app was created that connects people based on common activities and interests.

 You can find out everything about Partag on info@partag.appwww.partag.app

Kto za kampaňou stojí? / Who is behind the campaign?

Za kampaňou stojí mladý človek ktorý od malička aktívne športuje. Človek ktorý chápe dôležitosť športových a nešportových aktivít ako nástroj na socializáciu ľudí, boj proti obezite, alkoholizmu a drogám.

Moje meno je Marek a mam vyštudovanú telesnú výchovu a šport. Od malička som aktívne športoval a na vysokej škole som sa začal stále viac venovať amatérskym športom. Amatérsky šport zohráva dôležitú úlohu v rámci socializácie a zdravej populácie. Vytvoril som preto nástroj, ktorý maximálne podporuje komunitu amatérskych športovcov a aktívnych ľudí.

Všetko o partagu najdeš na info@partag.appwww.partag.app

Behind the campaign stands a young man who has been actively involved in sports since childhood. A person who understands the importance of sports and non-sports activities as a tool for socializing people, fighting obesity, alcoholism, and drugs.

My name is Marek and I have a degree in physical education and sports. I have been actively involved in sports since childhood and at university, I began to devote myself more and more to amateur sports. Amateur sports play an important role in socialization and a healthy population. I therefore created a tool that fully supports the community of amateur athletes and active people.

You can find out everything about Partag on info@partag.appwww.partag.app

Na čo získané peniaze použijeme? / What will we use the money for?

ParTag je funkčná aplikácia voľne stiahnuteľná na app store a google play. Peniaze získane z kampane budú použité na nové funkcie aplikácie ktoré ešte viac otvoria ľudom svet spoločných aktivít. Konkrétne na:

 • Vytváranie eventov, kde ľudia budú môcť vytvárať konkrétne športové a nešportové podujatia s možnosťou prihlásenia sa
 • Prehľadný kalendár podujatí s prepojením na apple kalendár a google kalendár.
 • Možnosť označiť konkrétnu polohu kde sa aktivita uskutoční.
 • A ešte jedna vec, prekvapenie, ktoré si zatiaľ necháme pre seba, ale na dotvorenie tejto funkcie sa tešíme najviac.

 Zvyšok financií zhruba jednu tretinu použijeme na marketing aplikácie aby ľudia ktorí aplikáciu naozaj potrebujú sa o nej aj dozvedeli.

Všetko o partagu najdeš na info@partag.appwww.partag.app

ParTag is a functional app that is available for free download on the App Store and Google Play. The money raised from the campaign will be used to develop new features for the app that will open up the world of shared activities to even more people. Specifically, these features will include:

 • Event creation, where people will be able to create specific sporting and non-sporting events with the ability to sign up.
 • A clear calendar of events with integration with Apple Calendar and Google Calendar.
 • The ability to mark the specific location where the activity will take place.
 • And one more thing, a surprise that we will keep to ourselves for now, but we are most excited to complete this feature.

The remaining funds, about one-third, will be used to market the app so that people who really need it will also learn about it.

You can find out everything about Partag on info@partag.appwww.partag.app

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Milý darca
5 €  •  26. 10. 2023 17:49
Štedrý darca
25 €  •  24. 10. 2023 13:17

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

 1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
 2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
 3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.

Pri tejto kampani nejde Darcovkú výzvu pridať, pretože kampaň už bola ukončená.

Vyberte si odmenu

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu