Pomôž nám zachrániť budovu Baťovej fabriky v Partizánskom

Míľnik 1/5

budova je po statickej stránke v poriadku. má však jeden problematický stĺp, ktorý je potrebné nahradiť novým statickým riešením.

Získaných 0 € 27 668 €
10 000 €
8 dní
do ukončenia

Míľnik 2/5

Zaplatíme prácu architektov, ktorá je dôležitou súčasťou projektu v grantovom procese.

Získaných 0 € 27 668 €
15 000 €
8 dní
do ukončenia

Míľnik 3/5

Pomôžete nám pokryť všetky výdavky spojené s prípravou grantu z Fondu na transformáciu Hornej Nitry

Získaných 0 € 27 668 €
20 000 €
8 dní
do ukončenia

Míľnik 4/5

Opravíme polovicu poškodených okenných tabúľ.

Získaných 0 € 27 668 €
25 000 €
8 dní
do ukončenia

Míľnik 5/5

Opravíme všetky poškodené okenné tabule.

Získaných 0 € 27 668 €
30 000 €
8 dní
do ukončenia
Zakladateľ
Fabrika umenia
Dátum pridania
6. 5. 2024
Posledná aktualita

21. 5. 2024 19:03

Inšpiruje vás Baťa? Máme pre vás nové odmeny!

Baťa je fenomén, ktorý inšpiruje aj dnes. Ak aj vy patríte medzi obdivovateľov firmy Baťa, teraz by ste mali spozornieť.  Máme pre vás nové odmeny!

Budovu 61 navštívili Jakub Malovaný a Gabriela Končitíková z Nadace Tomáše Bati a pripravili pre vás nové odmeny

Ak poznáte podcast Inspirace Baťa, tak viete, že prednášky v podaní lektorov v Nadácii Tomáša Baťu sú dychberúce!

Inšpiratívnu baťovskú prednášku môžete zažiť aj vy. Spoznajte fenomén Baťa a to priamo v budove 61. Navyše, má výhodnú cenu, skutočne sa oplatí!

Ďalšou odmenou je návšteva vily Tomáša Baťu v Zlíne! Spravte si výlet a spoznajte miesto, ktoré bolo domovom tohto velikána. 


Nenechajte si ujsť tieto skvelé odmeny, ktoré vás baťovsky nakopnú!  

Zobraziť celú aktualitu
Všetky aktuality

Vdýchnime život do budovy 61

For english, click here

Baťovská fabrika v Partizánskom je dnes v zúboženom stave. Pomôž nám vdýchnuť život do budovy 61, vybudujeme z nej kultúrno-komunitné centrum. 

Prečo zachraňujeme budovu?

Ide o hodnotnú budovu v bývalej Baťovej fabrike, ktorá má šancu na nový život. Môže sa opäť nadýchnuť a zmeniť sa na kultúrno-komunitné centrum. Coworkingy, kancelárie, ateliéry, kultúrne, workshopové a komunitné priestory. To všetko si môže nájsť miesto v budove s číslom 61 na viac ako 8000 m2.

Partizánske je mesto s jedinečnou architektúrou a urbanizmom. Založila ho slávna firma Baťa a spravila z neho obuvnícke centrum Slovenska.

Na poliach a močiaroch vybudovala moderné mesto, o akom dovtedy na hornej Nitre ani nesnívali. Nadštandardné bývanie, vysoký plat, kino, jazzová kaviareň boli niečím, čo robilo z Baťovian mesto budúcnosti.

Projekt Fabrika 61 staviame tak, aby na túto slávnu históriu nadviazal a zároveň bol projektom, ktorý prinesie nové šance.

Veríme, že vytvorí zázemie, v ktorom sa môžu realizovať všetky generácie. Priestor, v ktorom môžu osobnostne rásť.

Ako bude oživená fabrika vyzerať?

Bude to miesto, kde sa prídete zabaviť, vzdelávať, oddychovať alebo pracovať. Fabrika 61 bude združovať ľudí, ktorí chcú spoločne posúvať náš región dopredu.

Aj s tvojou pomocou vytvoríme v budove 61 kultúrno-komunitné centrum. Táto predstava zohľadňuje výsledky participatívnej štúdie. Do tvorby vízie a do následnej realizácie zapájame iniciatívy a miestnych aktérov*ky.

Nie je to iba o záchrane budovy. Vďaka projektu vzniknú nové pracovné miesta, vznikne živná pôda pre život všetkých generácií.

Revitalizácia budovy poskytne potrebné zázemie pre mladých, ktorého aktuálna absencia ich nemotivuje žiť v našom regióne.

Vznikne tu bezpečný priestor pre deti a teengerov*ky. Prinesie širokú ponuku komunitných aktivít.

Do mesta sa môžu vrátiť kreatívne odvetvia a vysokoškolsky vzdelaná vrstva s množstvom projektov, ktoré prinesú regiónu nový impulz.

Kto za kampaňou stojí?

Fabrika umenia vznikla v roku 2015. Už vtedy sme snívali o kultúrnom centre v bývalej baťovej fabrike. Veď preto sme si dali názov Fabrika umenia. :) 

Za ten čas sme do Partizánskeho priniesli veľa nových kultúrnych formátov. Festival Moc umenia, ktorý bol náš pilotný projekt čaká toto leto jeho 10. ročník.

Rovnako dôležité je pre nás budovanie povedomia o hodnotách architektúry a urbanizmu mesta. Organizujeme pamiatkové sprevádzania, diskusie, vytvorili sme sprievodcu v tlačenej aj webovej podobe, sme inciátorom webu batovany.sk aj turisticko-informačného bodu Baťa point.

Poslaním Fabriky umenia je budovať kultúrno-komunitný priestor v Partizánskom, ktorý podnieti a prispeje k rastu kultúry, mesta, regiónu, ale hlavne človeka ako takého.

S kým spolupracujeme?

Za projektom stojí tím odborníkov a odborníčok. Po vzore firmy Baťa k sebe hľadáme tých najlepších a tie najlapšie.

Spoločne s architektmi a architektkami štúdia 2021 sme zvolili prístup, ktorý v maximálnej možnej miere zachováva charakter pôvodnej architektúry, no zároveň nám umožňuje využívať priestor udržateľným spôsobom z finančného aj energetického hľadiska.

Na projekte tiež pracovala organizácia Spolka, ktorá vypracovala participatívnu štúdiu popisujúcu možnosti spolupráce a implementácie projektu v regióne. Štúdia zároveň hodnotí projekt ako realizovateľný a udržateľný vzhľadom na komunitu a širší región.

Našu prácu už v minulosti podporili Čierne diery, keď nám pomohli vyzbierať niekoľko tisíc eur na práce, ktoré už vo fabrike prebehli. Podporujú aj túto kampaň a to skrytými odmenami, preto určite sleduj naše sociálne siete.  

Za podporu veľmi ďakujeme aj darcom odmien v tejto kampani – Nadace Tomáše Bati, Kriss Sagan, Part, Ushyté, Ema Lančaričová a Klub Absolventov Baťovej školy práce. Odmeny budú počas kampane pribúdať. Sledujte ju, aby vám nič neušlo!

Veľmi dôležitú prácu na posúvaní celého projektu v skutočnosti odvádza partia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ktorí*é venujú projektu obrovské množstvo svojho osobného času. Bez nich by bol tento veľký sen na míle vzdialený.

Teraz prosíme aj Teba. Staň sa súčasťou príbehu tejto výnimočnej stavby. Aby sme sa posunuli ďalej, potrebujeme tvoju podporu.

Uvedomujeme si ambícioznosť tohto projektu. Ale ako hovorí jedno z baťovských hesiel – Úspěch začíná odvahou. Máme teda jednu zo základných prísad k úspechu. Naplňme aj ďalšie baťovské heslo – Dnes fantazie zítra skutečnost! 

Na čo získané peniaze použijeme?

Od tohto mesiaca má OZ Fabrika umenia uzatvorenú Zmluvu o budúcej zmluve so súčasným vlastníkom budovy. Táto zmluva sa preklopí do ostrej kúpnej zmluvy ešte v tomto kalendárnom roku, čím sa Fabrika umenia stane vlastníkom budovy. Medzitým nás čaká dôležitá práca, pri ktorej potrebujeme Tvoju pomoc.

Rozdelili sme ju do niekoľkých konkrétnych krokov, podľa ktorých sme rozčlenili míľniky kampane:

1. míľnik – 10 000 € – budova je po statickej stránke v poriadku. má však jeden problematický stĺp, ktorý je potrebné nahradiť novým statickým riešením.

Dosiahnutie prvého míľnika je jednou z podmienok, ktoré nám nastavila banka pri získavaní pôžičky. Pomôžte nám ho dosiahnuť, aby sme budovu 61 mohli definitívne kúpiť.

2. mílnik – 15 000 € – zaplatíme prácu architektov, ktorá je dôležitou súčasťou projektu v grantovom procese

3. míľnik – 20 000 € – pomôžete nám pokryť všetky výdavky spojené s prípravou grantu z Fondu na transformáciu Hornej Nitry 

To vám bude stačiť 20 000€? 

Nie. Ale je to dôležitý balík peňazí, ktorý nám pomôže pokryť výdavky, bez ktorých by sme nemohli pripraviť grantové žiadosti, ktoré budú dôležitým zdrojom pre rekonštrukciu budovy. 

Ak nám táto zbierka pôjde dobre, pridáme aj ďalšie míľniky. Vďaka nim budeme vedieť sprístupniť budovu ešte pred veľkou rekonštrukciou.

míľnik 25 000 € – opravíme polovicu poškodených okenných tabúľ
míľnik 30 000 € – opravíme všetky poškodené okenné tabule
míľnik 35 000 € – vypraceme biologický odpad – v budove sa zabývali holuby, musíme po nich upratať
míľnik 40 000 €
– je to naozaj veľa biologického odpadu, ktorý musia odstrániť odborníci
míľnik 55 000 € – spravíme nové elektrické rozvody
míľnik 75 000 € – nové prípojky na vodu
míľnik 100 000 € – nové kanalizačné prípojky
míľnik 150 000 € – vybudujeme toalety na prízemí

Na jeseň 2024 by sme sa mali dozvedieť, či sme uspeli s našou grantovou žiadosťou a môžeme sa pustiť do veľkej rekonštrukcie. Máme však pripravený aj plán B, v prípade, ak by sme v grante neuspeli. Pôjde o podstatne menšie úpravy priestorov, ale po tomto úvodnom zásahu ich budeme vedieť využívať a sprístupniť verejnosti. Váš príspevok tak v každom prípade nevyjde nazmar.

Primárnym zámerom je okrem záchrany a komplexnej rekonštrukcie budovy aj jej kultúrne znovuoživenie a zmysluplná a udržateľná prevádzka. Preto uvažujeme aj s tzv. Plánom investícií “Prvej Pomoci”, ktoré by umožnili od samého začiatku, bez potreby miliónových investícií a totálnej rekonštrukcie, organizáciu kultúrnych a spoločenských aktivít. Ide o súbor drobných technických úprav a nevyhnutných zásahov, ktoré by mohli s minimálnymi nákladmi naštartovať reálne využívanie budovy, samozrejme s dôrazom na bezpečnosť a základné nároky na hygienu a kultúru prostredia. Tento balík je vyčíslený na 150 000 €.

Bez ohľadu na balík “Prvej pomoci”, konečným a hlavným cieľom projektu by mala byť celková obnova a rekonštrukcia budovy a aj jej okolia.

Vdýchnime fabrike 61 nový život!

Fabrika bola dôvodom prečo firma Baťa vybudovala mesto na Hornej Nitre. Fabrika dala prácu a moderný život mnohým rodinám. Je načase, aby sme jej vrátili dôstojnosť, aby sme jej vdýchli nový život. 

Budova 61 je miesto pripravené obnoviť to, čo mu zobrali. Vrátiť jeho dušu tam, kam patrí. Pripravené na nový vietor, ktorého súčasťou môže byť každý. Aj ty. 

ĎAKUJEME!

————————————————————————

Let’s revive Building 61

The Baťa factory in Partizánske is in a derelict state today. Help us revive Building 61 back to life and to create a cultural and community space here.

Why are we on a mission to save the building?

This is a valuable building in the former Baťa factory that has a good chance at a new life. It can be filled with fresh air and be turned into a cultural and community space. It will offer co-working and offices spaces, studios and also enough space for various cultural, community and workshop activities. You will be able to find all this in Building 61,spread over 8000 m2.

Partizánske is a town full of unique architecture and urban style. It was established by the well-known company Baťa and became the shoe-making centre of Slovakia.

The modern town was built upon fields and reclaimed swamp land in the Upper Nitra region in a manner that had not been seen before. Along with it came a high standard of living, high wages, a cinema, a jazz café, and other facilities which made Baťovany a town of the future.

We have planned the project Fabrika 61 to build upon this famous heritage n a manner that will bring new opportunities.

We believe that we can create groundwork where all generations can come together. The space will offer an opportunity for everyone to grow.

What will the revived factory space look like?

It will be a place for fun, education, relaxation or work. Building 61 will be a place for people to come together and help move our region forward.

Your help will also aid us in transforming Building 61 into a cultural and community-minded space. This vision is based on the results of the participative study. We have included local individuals, businesses and initiatives in both the creation of our vision and the subsequent execution.

This is not only about rescuing the building. This project will also help create new jobs and it will provide fertile ground for the co-existence across all generations.

The revitalisation of the building will provide the necessary space for the younger generation, who are not very inspired to continue living in this region partly due to the absence of such a space.

A new safe space for today’s children and teens will be created, together with a wide variety of community activities.

This, in turn, can attract creatives and highly educated people who might inspire new projects and bring new impulses to the region.

Who is behind this campaign?

The concept “Fabrika umenia” was established in 2015. Back then, our dream was to create a cultural centre in the former Baťa factory. That is also why we named it Fabrika Umenia (Factory of art) 😊

Since then, we have managed to bring a lot of new culture formats to Partizánske. The festival titled Moc umenia (The Power of Art, as a pun on The Night of Art in Slovak) was our pilot project and this year it will celebrate its 10th year.

Equally important for us is raising awareness about the value that the architecture and urbanism of a town has. We organise guided tours and discussions, we have created a printed and online guide, and also the website www.batovany.sk and the tourist information hub and heritage centre Baťa Point.

Fabrika Umenia’s mission is to build a cultural and community space in Partizánske, which will enhance and contribute to the growth of culture, the town and the region, but above all, the individual.

Who do we work with?

A team of experts underpin this project. With the Baťa spirit in mind, we always look for the very best.

Together with the architects from štúdio 2021 we have chosen to absolutely preserve the character of the original architecture, whilst allowing us to utilize the space in a sustainable manner, both from a financial and an energy perspective.

The project was also supported by Spolka, an organisation that created a participative study, which outlined the options for collaborations and implementation of the project in the region. The study deemed the project feasible and sustainable for the community and the wider region.

A group of volunteers who dedicate a tremendous amount of their personal time to the project have played a crucial role in moving the entire project closer to reality. Without them, it would all be a grand distant dream.

And now we want to reach out to you. Come and join us and become part of the story of this unique building. In order to move the story forward, we need your help.

The grand ambition of this project is not lost on us. But one of Baťa's slogans says: “Success begins with courage”. And we do have one of the essential ingredients for success, so let us also try to fulfil another of Baťa’s motto: Fantasy today, reality tomorrow!

What will we use the funds for?

As of April this year, the OZ Fabrika umenia has entered into a Future Contract Agreement with the current owner of the building. This agreement will roll over into an outright purchase agreement later this calendar year, making Fabrika umenia the owner of the building. In the meantime, we have important work to do, and we need your help.

We've broken it down into a few specific steps and campaign milestones as follows:

Milestone 1 – €10,000 – the building is structurally sound. However, it has one problematic column that needs to be replaced with a new structural solution.

Achieving the first milestone is one of the conditions set by the bank for us to get the loan. Please help us achieve it so that we can finally buy Building 61.

Milestone 2 – €15,000 – we will pay for the work of the architects, which is an important part of the project in the grant process.

Milestone 3 – €20,000 – this will help us cover all the expenses associated with the preparation of the grant from the Upper Nitra Transformation Fund.

Will €20,000 really be enough then?

No. But it's an important chunk of money that will help us cover expenses without which we couldn't prepare grant applications. These will be an important resource for the renovation of the building.

If this fundraiser goes well, we will add other milestones. These will enable us to make the building accessible even before the major renovation.

€ 40,000 – We will repair all the damaged window panes

€ 55,000 – We'll be able to redo the electrical wiring

€75,000 – New water mains can be installed

€100,000 – New sewer mains can be installed

€150,000 – Toilets on the ground floor can be built

We expect to find out in autumn 2024 if we have been successful with our grant application and can get on with the major refurbishment. However, we also have a plan B in place in case we are unsuccessful with the grant. Those would entail smaller modifications to the space, but after this initial intervention, we will be able to use it and make it available to the public. In any case, your contribution will not be wasted at all.

The primary aim, in addition to saving and comprehensively renovating the building, is to revitalise it culturally and to operate it in a meaningful and sustainable way. That is why we are also considering a ‚First Aid Investment Plan‘, which would make it possible to organise cultural and social activities from the outset, without the need for millions of euros in investment and total reconstruction. This is a set of small technical adjustments and necessary interventions that could, at minimum cost, kick-start the real use of the building. Of course, with an emphasis on safety and basic requirements for hygiene and ensuring a usable and decent space. This package is valued at €150,000.

Regardless of the „First Aid“ plan, the final and main goal of the project is the total restoration and renovation of the building and its surroundings.

Let’s breathe new life into Building 61!

The factory was the reason why the Baťa company built a town in the Upper Nitra region. The factory gave work and created a modern lifestyle for many families. It is time to give it back its dignity, to breathe new life into it.

Building 61 is a place ready to restore what has been taken from it. To put its soul back where it belongs. Ready for a revival that everyone can be a part of. You notwithstanding!

THANK YOU!

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Aktuality

21. 5. 2024 19:03

Inšpiruje vás Baťa? Máme pre vás nové odmeny!

Baťa je fenomén, ktorý inšpiruje aj dnes. Ak aj vy patríte medzi obdivovateľov firmy Baťa, teraz by ste mali spozornieť.  Máme pre vás nové odmeny!

Budovu 61 navštívili Jakub Malovaný a Gabriela Končitíková z Nadace Tomáše Bati a pripravili pre vás nové odmeny

Ak poznáte podcast Inspirace Baťa, tak viete, že prednášky v podaní lektorov v Nadácii Tomáša Baťu sú dychberúce!

Inšpiratívnu baťovskú prednášku môžete zažiť aj vy. Spoznajte fenomén Baťa a to priamo v budove 61. Navyše, má výhodnú cenu, skutočne sa oplatí!

Ďalšou odmenou je návšteva vily Tomáša Baťu v Zlíne! Spravte si výlet a spoznajte miesto, ktoré bolo domovom tohto velikána. 


Nenechajte si ujsť tieto skvelé odmeny, ktoré vás baťovsky nakopnú!  

17. 5. 2024 11:43

Záväzok vytvárať priestor, ktorý spája.

Veľmi nás zasiahla strašná udalosť z Handlovej, ktorá sa navyše udiala v našom regióne. Nenávisť nie je a nemôže byť cesta.

V tieni týchto udalostí sa naša kampaň opäť posunula a dosiahla ďalší míľnik. Nepovažovali sme za vhodné komunikovať to s vami za daných okolností.

Veríme však, že práve v takýchto chvíľach potrebujeme vidieť momenty, kedy sa ľudia dokážu spájať. Do našej kampane doteraz prispelo viac ako 750 ľudí. Je to pre nás silný odkaz a záväzok vytvárať priestor, ktorý spája.

Ďakujeme, že sa na túto cestu vydávate s nami!

14. 5. 2024 16:13

💥 💥 Dali sme ďalší míľnik! 💥💥

Ahojte fanúšikovia*čky Čiernych dier! 
Spravili ste nám tu vietor! Dosiahli sme ďalší míľník! 💥

Ste perfefektní! Ďakujeme ✨

10. 5. 2024 17:02

200 dobrých ľudí a 10 000 €

ĎAKUJEME, no nekončíme! ✨

Za 5 dní sme spolu dokázali dosiahnuť magickú hranicu prvého míľnika. Podmienka pre získanie pôžičky je splnená! To je veľká vec! 

V kampani však nekončíme, máme pred sebou ďalšie míľniky

Sledujte nás naďalej. Napríklad v pondelok predstavíme niečo veľké

10. 5. 2024 13:00

Už len kúsok k prvému míľníku!

Naša kampaň beží piaty deň a my už sa blížime k dosiahnutiu prvého míľnika. Ďakujeme za úžasnú energiu, ktorú nám vašimi príspevkami dodávate. Lieta tu všade okolo nás. ✨

Vďaka dosiahnutiu prvého míľnika budeme vedieť opraviť problematický stĺp, ktorý si vyžaduje nové statické riešenie. 

Zároveň je pre nás 1. míľnik dôležití aj v procese získavania pôžičky, ktorú si na kúpu budovy ideme zobrať. Dosiahnutie prvého míľnika je totiž jednou z podmienok, ktoré nám nastavila banka. Pomôžte nám ho dosiahnuť, aby sme budovu 61 mohli definitívne kúpiť.

Čo bude nasledovať, keď dosiahneme 1. míľnik? 

Otvoria sa ďalšie. Na to, aby sa nám podarilo zísať dôležité finančné zdroje pre obnovu budovy, potrebujeme zaplatiť prácu odborníkov*čok, bez ktorej sa ďalej nepohneme.

2. mílnik – 15 000 € – zaplatíme ďalšiu prácu architektov, ktorá je dôležitou súčasťou projektu v grantovom procese

3. míľnik – 20 000 € – pomôžete nám pokryť všetky výdavky spojené s prípravou grantu z Fondu na transformáciu Hornej Nitry 

Pokračujte ďalej s nami! Šírte našu kampaň medzi svojich známych. Sledujte ju aj naďalej, pripravili sme si nové odmeny a prekvapenia, ktoré budeme počas kampane odhaľovať.

Vdýchnime fabrike 61 nový život! 

ĎAKUJEME 
7. 5. 2024 13:13

Wow ✨ Ste super! Veľmi nás dojímate svojou podporou 🥹

UŽ SA VÁS PRIDALO 100! 

Kampaň je vonku prvých 24 hodín a vás sa pridalo už 100. ✨
Šírte našu kampaň vo svojich bublinách! Spolu to dáme 💪🏼 


O našich snahách s budovou 61 nedávno písal aj Denník N. Článok zároveň popisuje históriu fabriky a čo všetko viedlo k aktuálnemu stavu. Článok veľmi odporúčame, aby ste dostali širsí kontext – https://dennikn.sk/…/projekt-partizanske-pribeh-mesta…/ 

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU! ✨

Za Fabriku umenia
Katarína Janíčková

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Milý darca
29 €  •  28. 5. 2024 21:18
Láskavý darca
50 €  •  28. 5. 2024 20:20
Láskavý darca
39 €  •  28. 5. 2024 17:28
Štedrý darca
10 €  •  28. 5. 2024 15:38
Dominik F.
60 €  •  28. 5. 2024 12:45
🔥
Darca, ktorý je za každú dobrost
35 €  •  28. 5. 2024 12:18
Milý darca
39 €  •  28. 5. 2024 11:10
Milý darca
14 €  •  28. 5. 2024 10:39
Láskavý darca
50 €  •  26. 5. 2024 19:13
Veľkorysý darca
34 €  •  26. 5. 2024 13:17
Veľkorysý darca
34 €  •  26. 5. 2024 10:47
Veľkorysý darca
34 €  •  26. 5. 2024 10:20
Darca, ktorý je za každú dobrost
9 €  •  25. 5. 2024 9:38
Štedrý darca
34 €  •  25. 5. 2024 8:12
Milý darca
30 €  •  25. 5. 2024 0:33
Veľkorysý darca
33 €  •  24. 5. 2024 21:39
Milý darca
15 €  •  24. 5. 2024 14:22
Dobrosrdečný darca
49 €  •  24. 5. 2024 13:43
Dobrosrdečný darca
49 €  •  24. 5. 2024 13:42
Darca, ktorý je za každú dobrost
49 €  •  24. 5. 2024 13:42
Štedrý darca
49 €  •  24. 5. 2024 13:41
Milý darca
49 €  •  24. 5. 2024 13:40
Darca, ktorý je za každú dobrost
49 €  •  24. 5. 2024 13:39

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Vyberte si odmenu

Tričko BAŤOVKA
Prispejte 39 € a viac

Tričko BAŤOVKA

Ani ty nepovieš Partizánskemu inak ako Baťovka? Tričko od legendárnej značky Bratiska, teda musíš mať!

Tričká vznikli špeciálne pre túto kampaň a inde ich nezoženieš. 


Odmena

Tričko je v dvoch strihoch (pánske a dámske) a vo všetkých veľkostiach – panske od XS-3XL a damske od XS po XXL

Brožúra o projekte
Prispejte 19 € a viac

Brožúra o projekte

Zostáva 1/50

Máme za sebou veľký kus práce. Práce, ktorá možno nie je hneď úplne viditeľná, ale je veľmi dôležitá. Do procesu sme zapojili mnohých*é odborníkov*čky a všetky výsledky ich aj našej práce sme vydali v tejto žltej knižočke.

Zostáva 1/50
Návšteva Baťovej vily v Zlíne
Prispejte 15 € a viac

Návšteva Baťovej vily v Zlíne

Zostáva 12/15

Spravte si výlet do Zlína, ku koreňom firmy Baťa a navštívte vilu Tomáša Baťu. vďaka tejto odmene sa môžete pridať na jeden z vopred vyhlásených termínov na https://www.nadacetomasebati.cz/vila/prohlidky/ 

Zostáva 12/15
Balík kníh z Nadace Tomáše Bati
Prispejte 29 € a viac

Balík kníh z Nadace Tomáše Bati

Zostáva 34/50

Zlínska Nadace Tomáše Bati venovala do našej kampane aj druhý balík baťovských kníh –  novinku Baťovské desatorá v slovenčine v tomto balíku dopĺňa kniha Nejkrásnejší povolaní. 

Zostáva 34/50
Tričko + ponožky
Prispejte 34 € a viac

Tričko + ponožky

Zostáva 54/200

Tričko z novej kolekcie inšpirovanej symbolmi mesta môžeš teraz získať spolu s ponožkami, ktoré boli vytvorené špeciálne pre túto kampaň. 

HOLUBICA – Táto holubica je namaľovaná na päťetážových budovách fabrického areálu v Partizánskom. Pribuda tam v 50. rokoch po zoštátnení podniku. Vyvolala však pobúrenie. Holubica sa totiž nepozerá smerom na východ, ale smerom na západ.

TOPÁNKA – Topánka sa veľmi rýchlo stala symbolom mesta. Nakráčala do jeho erbu a zakvytla na námestí. Partizánske – mesto obuvi. Zašlá sláva? Nie, silná história, na ktorej môžeme budovať nové príležitosti.

DOMČEK – Dvojdom bol súčasťou obytnej zóny, kde robotnícke rodiny bývali nadštandardne. V dnešných reáliách, je to ako bývať v dome, ktorý je ovládaný hlasom, sám naservíruje večeru a stojí smiešne nízke nájomné. Totálne sci-fi. Tak pôsobili baťovské domčeky na ľudí v čase založenia mesta. 

Odmena Zostáva 54/200

Tričko je unisex strihu a môžte si zvoliť ľubovoľnú kombináciu farby (teholová, čierna, zelená)  a znaku (holubica, topánka, domček).

Ponožky sú k dispozícii v kombinácii: holubica + zelená, topánka + čierna, domček + tehlová

Exkluzívna prehliadka budovy 61
Prispejte 49 € a viac

Exkluzívna prehliadka budovy 61

Zostáva 1/50

Zažite tento jedinečný priestor s rozprávaním členov*niek Klubu Absolventov Baťovej školy práce. Prehliadku priestorov obohatia spomienky, ľudí, ktorí zažili výstavbu fabriky alebo v nej celý život pracovali. Bude to výnimočný zážitok. 

Zostáva 1/50
Spoznajte Baťu - prednáška s Nadace Tomáše Bati
Prispejte 99 € a viac

Spoznajte Baťu – prednáška s Nadace Tomáše Bati

Zostáva 29/30

Spoznajte odkaz firmy Baťa na inšpiratívnej prednáške v podaní lektorov Nadace Tomáše Bati. Prednáška sa bude konať priamo v budove 61. 

Zostáva 29/30
Print "Živá fabrika" od Kriss Sagan
Prispejte 49 € a viac

Print „Živá fabrika“ od Kriss Sagan

Zostáva 85/100

„Živá fabrika“ je print, ktorý ti ožije! Ohúr svoje okolie jedinečným limitovaným printom, na ktorom sa objavuje ilustrácia od Kriss Sagan. 

Print je fotografiou Kataríny Janíčkovej s rozšírenou realitou od ilustrátorky Kriss Sagan. 

Zostáva 85/100
Workshop fotenia na film
Prispejte 99 € a viac

Workshop fotenia na film

Zostáva 6/6

NOVÁ ODMENA! Workshop analógovej fotografie s Emou Lančaričovou!

Poď si užiť industriálnu atmosféru a vychutnať si pohľady jedinečnej architektúry cez hľadáčik analógového fotoaparátu.

Počas prechádzky po areále budeme spoločne objavovať mestské zátišia, často prehliadané pohľady a kompozície, ktoré by sme si bežne nevšimli.

Ema Lančaričová je fotografka, ktorá pracuje najmä s analógovou a instantnou fotografiou. Vo svojej tvorbe často zachytáva architektúru, či opustené miesta. 

Odmena Zostáva 6/6

Baťovskú architektúru zachytíme na farebný film. Každý účastník bude mať k dispozícii vlastný analógový fotoaparát a film s 36 zábermi. Ak by ste si chceli doniesť svoj fotoaparát, kľudne môžte.

Workshop sa bude konať v druhej polovici  júna, v sobotu poobede, trvanie 3 hodiny.

Workshop tkania s USHYTÉ
Prispejte 99 € a viac

Workshop tkania s USHYTÉ

Zostáva 12/12

Zaži jedinečný a neopakovateľný zážitok tvorivého workshopu priamo v starej baťovskej fabrike.

Príď si utkať svoj vlastný “textilný obraz” s textilnou a odevnou dizejnérkou značky Ushyté – Johannou Grigarovou.

Na workshope sa naučíš vytvoriť osnovu na drevenom ráme a následne sa kreatívne vyblázniš ručným tkaním vlastnej textilnej abstrakcie z textilného “odpadu”.

Atmosféra priestorov, v ktorých sa kedysi šilo je bonus plus. A vraj bude aj fajná kávička.

“Veľmi sa na vás všetkých teším a na špeciálnu atmosféru workshopu, ktorú vytvoríme priamo vo Fabrike.”

 Johanna

Zostáva 12/12
Navrhni a vyrob si vlastné korkáče
Prispejte 119 € a viac

Navrhni a vyrob si vlastné korkáče

Zostáva 17/20

Ušite si korkáče so značkou PART, ktorá sídli v Partizánskom.

Získate nové zručnosti a na mieru vyrobené dizajnové korkáče z kvalitnej talianskej usne. 

Zostáva 17/20
Adoptuj si stĺp
Prispejte 999 € a viac

Adoptuj si stĺp

Stĺpy sú v konštrukcii budovy 61 tie najdôležitejšie. Nesú celú stavbu.

Staň sa našou oporou.

Dobrý pocit
Prispejte 9 € a viac

Dobrý pocit

Odmenou ti bude dobrý pocit. 

61 x 61 - adoptuj si stoličku
Minuli sa

61 × 61 – adoptuj si stoličku

Zostáva 0/61

Adoptuj si stoličku v budúcom kultúrnom centre a buď jedným*ou zo špeciálnych 61 darcov, ktorých meno bude navždy spojené s budovou 61. Dostaneš sa na čestný zoznam darcov, ktorý bude v budove visieť.

Zostáva 0/61
Knihy z Nadace Tomáše Bati
Minuli sa

Knihy z Nadace Tomáše Bati

Zostáva 0/50

Zlínska Nadace Tomáše Bati venovala do našej kampane svoje skvelé baťovské knihy – bestseller Inspirace Baťa a novinku Baťovské desatorá, ktorá vychádza v slovenčine. 

Zostáva 0/50

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu

Tričko BAŤOVKA
Prispejte 39 € a viac

Tričko BAŤOVKA

Ani ty nepovieš Partizánskemu inak ako Baťovka? Tričko od legendárnej značky Bratiska, teda musíš mať!

Tričká vznikli špeciálne pre túto kampaň a inde ich nezoženieš. 


Odmena

Tričko je v dvoch strihoch (pánske a dámske) a vo všetkých veľkostiach – panske od XS-3XL a damske od XS po XXL

Brožúra o projekte
Prispejte 19 € a viac

Brožúra o projekte

Zostáva 1/50

Máme za sebou veľký kus práce. Práce, ktorá možno nie je hneď úplne viditeľná, ale je veľmi dôležitá. Do procesu sme zapojili mnohých*é odborníkov*čky a všetky výsledky ich aj našej práce sme vydali v tejto žltej knižočke.

Zostáva 1/50
Návšteva Baťovej vily v Zlíne
Prispejte 15 € a viac

Návšteva Baťovej vily v Zlíne

Zostáva 12/15

Spravte si výlet do Zlína, ku koreňom firmy Baťa a navštívte vilu Tomáša Baťu. vďaka tejto odmene sa môžete pridať na jeden z vopred vyhlásených termínov na https://www.nadacetomasebati.cz/vila/prohlidky/ 

Zostáva 12/15
Balík kníh z Nadace Tomáše Bati
Prispejte 29 € a viac

Balík kníh z Nadace Tomáše Bati

Zostáva 34/50

Zlínska Nadace Tomáše Bati venovala do našej kampane aj druhý balík baťovských kníh –  novinku Baťovské desatorá v slovenčine v tomto balíku dopĺňa kniha Nejkrásnejší povolaní. 

Zostáva 34/50
Tričko + ponožky
Prispejte 34 € a viac

Tričko + ponožky

Zostáva 54/200

Tričko z novej kolekcie inšpirovanej symbolmi mesta môžeš teraz získať spolu s ponožkami, ktoré boli vytvorené špeciálne pre túto kampaň. 

HOLUBICA – Táto holubica je namaľovaná na päťetážových budovách fabrického areálu v Partizánskom. Pribuda tam v 50. rokoch po zoštátnení podniku. Vyvolala však pobúrenie. Holubica sa totiž nepozerá smerom na východ, ale smerom na západ.

TOPÁNKA – Topánka sa veľmi rýchlo stala symbolom mesta. Nakráčala do jeho erbu a zakvytla na námestí. Partizánske – mesto obuvi. Zašlá sláva? Nie, silná história, na ktorej môžeme budovať nové príležitosti.

DOMČEK – Dvojdom bol súčasťou obytnej zóny, kde robotnícke rodiny bývali nadštandardne. V dnešných reáliách, je to ako bývať v dome, ktorý je ovládaný hlasom, sám naservíruje večeru a stojí smiešne nízke nájomné. Totálne sci-fi. Tak pôsobili baťovské domčeky na ľudí v čase založenia mesta. 

Odmena Zostáva 54/200

Tričko je unisex strihu a môžte si zvoliť ľubovoľnú kombináciu farby (teholová, čierna, zelená)  a znaku (holubica, topánka, domček).

Ponožky sú k dispozícii v kombinácii: holubica + zelená, topánka + čierna, domček + tehlová

Exkluzívna prehliadka budovy 61
Prispejte 49 € a viac

Exkluzívna prehliadka budovy 61

Zostáva 1/50

Zažite tento jedinečný priestor s rozprávaním členov*niek Klubu Absolventov Baťovej školy práce. Prehliadku priestorov obohatia spomienky, ľudí, ktorí zažili výstavbu fabriky alebo v nej celý život pracovali. Bude to výnimočný zážitok. 

Zostáva 1/50
Spoznajte Baťu - prednáška s Nadace Tomáše Bati
Prispejte 99 € a viac

Spoznajte Baťu – prednáška s Nadace Tomáše Bati

Zostáva 29/30

Spoznajte odkaz firmy Baťa na inšpiratívnej prednáške v podaní lektorov Nadace Tomáše Bati. Prednáška sa bude konať priamo v budove 61. 

Zostáva 29/30
Print "Živá fabrika" od Kriss Sagan
Prispejte 49 € a viac

Print „Živá fabrika“ od Kriss Sagan

Zostáva 85/100

„Živá fabrika“ je print, ktorý ti ožije! Ohúr svoje okolie jedinečným limitovaným printom, na ktorom sa objavuje ilustrácia od Kriss Sagan. 

Print je fotografiou Kataríny Janíčkovej s rozšírenou realitou od ilustrátorky Kriss Sagan. 

Zostáva 85/100
Workshop fotenia na film
Prispejte 99 € a viac

Workshop fotenia na film

Zostáva 6/6

NOVÁ ODMENA! Workshop analógovej fotografie s Emou Lančaričovou!

Poď si užiť industriálnu atmosféru a vychutnať si pohľady jedinečnej architektúry cez hľadáčik analógového fotoaparátu.

Počas prechádzky po areále budeme spoločne objavovať mestské zátišia, často prehliadané pohľady a kompozície, ktoré by sme si bežne nevšimli.

Ema Lančaričová je fotografka, ktorá pracuje najmä s analógovou a instantnou fotografiou. Vo svojej tvorbe často zachytáva architektúru, či opustené miesta. 

Odmena Zostáva 6/6

Baťovskú architektúru zachytíme na farebný film. Každý účastník bude mať k dispozícii vlastný analógový fotoaparát a film s 36 zábermi. Ak by ste si chceli doniesť svoj fotoaparát, kľudne môžte.

Workshop sa bude konať v druhej polovici  júna, v sobotu poobede, trvanie 3 hodiny.

Workshop tkania s USHYTÉ
Prispejte 99 € a viac

Workshop tkania s USHYTÉ

Zostáva 12/12

Zaži jedinečný a neopakovateľný zážitok tvorivého workshopu priamo v starej baťovskej fabrike.

Príď si utkať svoj vlastný “textilný obraz” s textilnou a odevnou dizejnérkou značky Ushyté – Johannou Grigarovou.

Na workshope sa naučíš vytvoriť osnovu na drevenom ráme a následne sa kreatívne vyblázniš ručným tkaním vlastnej textilnej abstrakcie z textilného “odpadu”.

Atmosféra priestorov, v ktorých sa kedysi šilo je bonus plus. A vraj bude aj fajná kávička.

“Veľmi sa na vás všetkých teším a na špeciálnu atmosféru workshopu, ktorú vytvoríme priamo vo Fabrike.”

 Johanna

Zostáva 12/12
Navrhni a vyrob si vlastné korkáče
Prispejte 119 € a viac

Navrhni a vyrob si vlastné korkáče

Zostáva 17/20

Ušite si korkáče so značkou PART, ktorá sídli v Partizánskom.

Získate nové zručnosti a na mieru vyrobené dizajnové korkáče z kvalitnej talianskej usne. 

Zostáva 17/20
Adoptuj si stĺp
Prispejte 999 € a viac

Adoptuj si stĺp

Stĺpy sú v konštrukcii budovy 61 tie najdôležitejšie. Nesú celú stavbu.

Staň sa našou oporou.

Dobrý pocit
Prispejte 9 € a viac

Dobrý pocit

Odmenou ti bude dobrý pocit. 

61 x 61 - adoptuj si stoličku
Minuli sa

61 × 61 – adoptuj si stoličku

Zostáva 0/61

Adoptuj si stoličku v budúcom kultúrnom centre a buď jedným*ou zo špeciálnych 61 darcov, ktorých meno bude navždy spojené s budovou 61. Dostaneš sa na čestný zoznam darcov, ktorý bude v budove visieť.

Zostáva 0/61
Knihy z Nadace Tomáše Bati
Minuli sa

Knihy z Nadace Tomáše Bati

Zostáva 0/50

Zlínska Nadace Tomáše Bati venovala do našej kampane svoje skvelé baťovské knihy – bestseller Inspirace Baťa a novinku Baťovské desatorá, ktorá vychádza v slovenčine. 

Zostáva 0/50