Vydajme spolu knihu Scotus Viator, Spomienka na priateľa Slovákov

Míľnik 1/2

príprava knihy na tlač

Získaných 0 € 2 269 €
3 500 €
38 dní
do ukončenia

Míľnik 2/2

pokryjeme náklady na tlač

Získaných 0 € 2 269 €
8 000 €
38 dní
do ukončenia
Zakladateľ
Občianske združenie Spolok Martina Rázusa
Dátum pridania
19. 3. 2024

Scotus Viator. Alebo po našom aj Škótsky Cestovateľ Robert William Seton Watson.

V tomto roku si každý, komu sa prieči zabúdať na vlastnú históriu, pre koho sa dejiny Slovákov nezačínajú ani rokom 1993, ani rokom 1945, 1939 či 1918, s vďakou pripomenie 20. augusta 145. výročie narodenia človeka, ktorý sa k osudom nášho národa vyjadril v období ťažkých skúšok. Jeho cesta k Slovákom, ale aj ďalším menšinovým národom v rámci Uhorska, nebola priamočiara, ale na jej konci sa zrodilo skutočné priateľstvo.

Autorov podnetu k vzniku tejto publikácie viedlo úprimné úsilie pripomenúť úlohu Scotusa Viatora v kľúčových okamihoch našich národných dejín. Deje sa tak prostredníctvom zasvätených odborných štúdií, ale aj literárnych zdrojov a výstrižkov zo súdobej tlače.

O čom kniha je? Ako ma obohatí?

Kniha Scotus Viator obsahuje bohatý a pestrý obraz o živote a diele veľkého priateľa Slovákov dr. Setona-Watsona.
Úvodné príspevky pripravili vydavatelia Anton Baláž, Ján Juráš a Stanislav Vallo, J.E., Nigel Baker, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a politik a publicista Pavol Demeš.

Tri zasvätené odborné štúdie historikov Miloslava Blahu, Dušana Kováča a Edity Ivaničkovej spestria básne na počesť jubilanta z pera teológa a básnika Vladimír Roya, či beletristické spomienky Martina Rázusa a Ľudovíta Šenšela na pobyt a štúdium v Edinburgu, ktoré im, aj Vladimírovi Royovi, Fedorovi Ruppeldovi a ďalším umožnil práve Scotus Viator. A práve zaujímavý list Fedora Ruppeldta manželke Šenšelovej je tiež súčasťou publikácie. S vďakou sa vyjadrila slovenskému národu za úctu k starému otcovi jeho vnučka Catriona Lischka.
Obsah knihy bohato napĺňajú skeny výstrižkov súdobej tlače z 20. a tridsiateho desaťročia minulého storočia, týkajúce sa vzťahov Scotus Viator – Slovensko. Mimoriadne zaujímavé sú originálne fotografie z pobytu dr. Setona-Watsona na Slovensku (Skalica, Púchov, Liptovský Mikuláš, atď.). Zdôrazňujeme dvojjazyčnosť textov publikácie, všetky texty, vrátane básní, či textov ústrižkov z novín budú v slovenčine aj angličtine.

Názov publikácie:
Robert William Seton-Watson
Scotus Viator
Spomienka na priateľa Slovákov
Remembrance of a Friend of Slovaks

Komu pomôžeme?

Občianske združenie Spolok Martina Rázusa so sídlom v Liptovskom Mikuláši (založené 2002) pôsobí najmä v oblasti kultúrnych a vedeckých podujatí, vydávaní publikácií, ale aj športu (2024 – 23. ročník Cykloturistického maratónu Po stopách Martina Rázusa).

Spolok Martina Rázusa v spolupráci s Historickým ústavom SAV pripravujú pravidelne, v dvojročnom cykle, historicko-kultúrno-spoločenské podujatie Sláva šľachetným, spojené s vedeckou konferenciou k vybraným témam, významným či zabudnutým osobnostiam slovenských dejín. Trojdenné podujatie sa koná v Liptovskom Mikuláši a pozostáva z viacerých častí prepojených jednotnou ideou. Spája vedeckú, odbornú časť s umeleckou prezentáciou výtvarných, dramatických i hudobných diel slovenských umelcov.

2010 (Janoška, Björnson, Seton-Watson); 2012 (M. Rázus, Ľ. Šenšel, Š. S. Osuský, P. Neckár); 2014  (J. Lajčiak, R. Macúch, A. Pivková, E. Maróthy Šoltésová); 2016 (kapitáni slovenského povstania 1848/1849, vojenskí duchovní); 2018 Muži diplomacie; 2020 Učiteľ má horieť svetlom vlastným.

Ďalšie aktivity:

Vydanie CD Hoj, zem drahá (2003), Suspíriá M. Rázusa (2013), zbierky Martina Rázusa To je vojna (2015) a Hoj, zem drahá (2018), Timravine Tri vojnové novely (2015), rukopis prekladu evanjelií Ján Lajčiaka, faksimile historického vydania (1920) diela Jána Lajčiaka Slovensko a kultúra (2020), faksimile originálu Národného zábavníka mládeže slovenskej na rok 1871 NAPRED,  100. výročiu smrti Hviezdoslava (2021).

Slávnosti pri výročiach M. Rázusa, odhalení pamätníka v Lipt. Mikuláši (2005) a pomníka v Bratislave (2013); celoslovenský cyklus kultúrnych, duchovných, športových podujatí Letokruhy Martina Rázusa (2007/2008; 2012/2013; 2017/2018); Založenie Knižnice Martina Rázusa (2015).

Info: www.razus.sk; facebook

Peniaze použijeme na konkrétne ciele:

  • získanie a spracovanie materiálov do publikácie, vrátane originálnych fotografií z pobytu a práce dr. Setona-Watsona na Slovensku,
  • preklady anglických textov do slovenčiny a naopak,
  • grafické spracovanie publikácie,
  • redaktorské práce,
  • jazyková redakcia,
  • tlač


Náklad: 300 kníh
Formát: 230 × 297 mm
Rozsah: 112 str.
Vnútro: 120 g BO, 2+2, čierna + Pantone
Predsádka: 120 g BO, 4+0
Polep: poťahový materiál Imperiál bordový  + 120 g BO, 4+0Chrbát poťahový materiál s presahom cca 3 cm na prednú a zadnú stranu.
Razba na prednej str. fóliou, razba na chrbte béžovou fóliou.
Lepenka: 3 mm
Chrbát rovný, kapitálka bordová

Chcete zakladateľovi projektu niečo odkázať?

Pre zobrazenie či pridanie odkazu musíte byť prihlásený na Facebooku a mať vo svojom prehliadači povolené cookies tretích strán.

Čo je to Donio?

Donio je miesto, kde má každý možnosť jednoducho získať financie na zmenu svojho príbehu alebo na ňu iným prispieť. Zakladateľom vždy odovzdávame 100% získanej sumy.

Ako je možné, že odovzdávate 100% získanej sumy?

Naším cieľom je pomáhať naplno všetkým, ktorí to potrebujú. Vytvorenie kampane na Donio je preto bezplatné. Náš chod hradíme z dobrovoľných darov od podporovateľov, nie z provízií od zakladateľov kampaní. Ďakujeme za ne, sú pre nás nielen veľká finančná pomoc, ale i gesto, že to, čo robíme, vám dáva zmysel.

Naozaj si u vás môžem vytvoriť kampaň na čokoľvek?

Donio ako jediná slovenská platforma pomáha získať financie na čokoľvek. Či už potrebujete financovať liečbu choroby, podporiť blízky útulok, rozbehnúť komunitnú záhradu alebo komerčný predpredaj produktu, kampaň môžete vytvoriť ako fyzická i právnická osoba. Samozrejme, každá kampaň musí byť v súlade s naším Etickým kódexom a Pravidlami používania.

Akú záruku mám, že prostriedky nebudú zneužité?

Pred spustením overujeme identitu každého zakladateľa kampane. Takmer s každým sme v intenzívnom kontakte a na posúdenie dôveryhodnosti kampane žiadame predloženie dokumentov, ktoré potvrdzujú účel výzvy či skutočnosti uvádzané vo výzve. Po skončení kampane od zakladateľov kampaní vyžadujeme aktualitu pre podporovateľov, ako boli získané prostriedky využité. Pri Naštartuj projekt navyše využívame overenie subjektu treťou stranou a dbáme na to, aby boli odmeny doručené tak, ako bolo v kampani sľúbené.

Nemôžem prispieť anonymne? Prečo na prispenie potrebujete moje údaje?

Vždy potrebujeme aspoň váš e-mail, aby sme naň poslali potvrdenie o platbe. Tiež naň budete dostávať informácie o tom, ako sa darí podporenej kampani. Ak ste si vybrali za svoj príspevok aj fyzickú odmenu, potrebujeme aj vaše ostatné kontaktné údaje pre jej odoslanie zakladateľom kampane.

Prečo mi od vás neprišla žiadna faktúra?

Donio nemôže vystavovať faktúru za váš príspevok na Naštartuj projekt, iba generovať Zmluvu o podpore projektu. Ak pre potreby vášho účtovníctva potrebujete aj faktúru, obráťte sa s touto požiadavkou na zakladateľa projektu.

Kedy môžem očakávať svoju odmenu?

Zodpovednosť za odosielanie odmien a komunikáciu o nich má zakladateľ kampane. Ak nie je uvedené inak (napr. špecifikované v odmene), zakladateľ má na odoslanie odmien podporovateľom 90 dní. Odmeny nie je možné vyzdvihnúť v kancelárii Donio v Novej Cvernovke.

Po odoslaní príspevku mi od vás neprišiel žiaden e-mail. Čo mám robiť?

Vo svojom e-mailovom klientovi sa pozrite do kategórie Ostatné. Alebo skontrolujte priečinok Spam. Ak nie je ani tam, ozvite sa nám na ahoj@donio.sk a spolu to vyriešime.

Od prispenia ubehlo už 24 hodín a moju platbu stále nevidím. Je to normálne?

Ak ste zvolili platbu kartou, mala by sa v prehľade kampane zobraziť hneď po prispení. Ak ste zvolili platbu prevodom, váš príspevok sa pripíše až v momente, keď peniaze prídu na účet. V prípade, že ste odoslali inú čiastku alebo ste nezadali variabilný symbol, musíme váš príspevok manuálne spárovať. To môže trvať aj týždeň.

Nepodarilo sa mi urobiť platbu kartou zo zahraničia, čo s tým?

Ak máte ťažkosti uskutočniť platbu zo zahraničia, môže byť chyba na strane platobnej brány, ktorá špeciálne zahraničné platobné karty neprijíma. Ak zvolíte platbu prevodom, môžete použiť službu Wise, ktorá má výhodnejšie poplatky.

Kampaň nezískala cieľovú sumu. Čo sa bude diať s mojimi peniazmi?

Ak sa ukončenej kampani nepodarila dosiahnuť želaná cieľová čiastka, ešte to neznamená, že peniaze zakladateľ nezíska. Pri vyplácaní sa riadime pravidlami jednotlivých druhov kampaní. Pri Dobročinných výzvach je podmienkou vyplatenia financií zakladateľovi kampane dosiahnutie minimálnej čiastky 200 € alebo dosiahnutie prvého kampaňového miľníka (ak kampaň pracovala s miľníkmi). Pri Naštartuj projekt je podmienkou vyplatenia dosiahnutie prvého kampaňového miľníka. Ak kampaň spĺňa podmienky, zakladateľovi vyplatíme získanú čiastku v plnej výške. Pokiaľ kampaň nedosiahla ani minimálnu čiastku potrebnú na vyplatenie, príspevky do 14 pracovných dní vrátime späť darcom priamo na účet alebo na platobnú kartu.

Dobrosrdečný darca
50 €  •  22. 4. 2024 11:38
Dobrosrdečný darca
125 €  •  20. 4. 2024 17:19
Štedrý darca
300 €  •  19. 4. 2024 10:20
Láskavý darca
550 €  •  18. 4. 2024 14:27
Štedrý darca
50 €  •  18. 4. 2024 12:01
Darca, ktorý je za každú dobrost
28 €  •  17. 4. 2024 11:32
Darca, ktorý je za každú dobrost
250 €  •  15. 4. 2024 20:00
Matej V.
38 €  •  13. 4. 2024 12:33
Držím palce
Štedrý darca
38 €  •  12. 4. 2024 12:31
Veľkorysý darca
100 €  •  12. 4. 2024 10:28
Milý darca
100 €  •  12. 4. 2024 9:31
Štedrý darca
40 €  •  12. 4. 2024 9:13
Veľkorysý darca
24 €  •  11. 4. 2024 19:15
Darca, ktorý je za každú dobrost
25 €  •  7. 4. 2024 13:01
Štedrý darca
25 €  •  1. 4. 2024 22:12
Darca, ktorý je za každú dobrost
50 €  •  31. 3. 2024 20:44
Štedrý darca
25 €  •  26. 3. 2024 15:04
Štedrý darca
28 €  •  21. 3. 2024 10:55
Veľkorysý darca
60 €  •  21. 3. 2024 10:45
Darca, ktorý je za každú dobrost
38 €  •  21. 3. 2024 8:24
Dobrosrdečný darca
250 €  •  20. 3. 2024 22:16
Láskavý darca
25 €  •  20. 3. 2024 19:22
Láskavý darca
15 €  •  20. 3. 2024 19:05
Milý darca
25 €  •  20. 3. 2024 10:49
Darca, ktorý je za každú dobrost
5 €  •  20. 3. 2024 8:58
Milý darca
5 €  •  19. 3. 2024 13:20

Premýšľate ako pomôcť ešte viac?

Založte si vlastnú darcovskú výzvu a podporte tento príbeh spolu s priateľmi v rámci narodeninovej oslavy, vo firme alebo na športovej akcii.

Ako funguje Darcovská výzva

  1. Pridajte Darcovskú výzvu – vymyslite vlastný názov a napíšte krátky úvod, prečo vás zaujal príbeh, ktorý ste sa v Darcovskej výzve rozhodli podporiť.
  2. Zdieľajte ju s priateľmi, kolegami či vo svojej komunite, aby sa do pomoci mohlo zapojiť čo najviac prispievateľov.
  3. Získané financie priradíme ku kampani, ktorú ste sa rozhodli podporiť v 100 % výške.
Pridať Darcovskú výzvu Zistiť viac

U tohto príbehu zatiaľ žiadne Darcovské výzvy nie sú

Vyberte si odmenu

Kniha Scotus Viator - Spomienka na priateľa Slovákov
Prispejte 25 € a viac

Kniha Scotus Viator – Spomienka na priateľa Slovákov

Vzácna publikácia o vzácnom priateľovi Slovákov dr. Setonovi-Watsonovi, ktorú ste práve podporili.

Odmena

Vyberte si, či chcete knihu poslať poštou alebo osobne ju vyzdvihnáť (LM, BA)

Získať túto odmenu
Odmenou mi bude dobrý pocit
Prispejte 5 € a viac

Odmenou mi bude dobrý pocit

Chcem projekt podporiť bez nároku na odmenu

Odmena

Výšku príspevku môžte zmeniť podľa vašich možností v ďalšom kroku.

Ďakujeme!

Kniha Scotus Viator + Timrava
Prispejte 35 € a viac

Kniha Scotus Viator + Timrava

Timravine Tri vojnové novely (Hrdinovia – V čas vojny – Záplava) patria do posledného obdobia tvorby autorky a každá z noviel V čas vojny (1917), Hrdinovia (1918) a Záplava (1938) predstavovala v čase svojho prvého vydania novátorský autorský príspevok k vojnovej
a protivojnovej téme v slovenskej literatúre. Hoci si je Timrava vedomá, že „nič to nepomôže, keď jeden prášok zeme sa búri,“ protivojnové posolstvo jej noviel je silné.

Súčasťou vydania je vedecká štúdia PhDr. Daniely Kodajovej, PhD., ilustrácie ak. maliara Tomáša Krčméryho a Slovník málo známych slov.

Odmena

Poštovné je zahrnuté v cene

Získať túto odmenu
Kniha Scotus Viator + Almanach NAPRED
Prispejte 35 € a viac

Kniha Scotus Viator + Almanach NAPRED

Národný zábavník mládeže slovenskej – Nové vydanie almanachu po 150 rokoch od jeho prvého vydania, ktoré pripravili študenti
prešovského evanjelického kolégia Pavol Országh a Koloman Banšell s textami ďalších autorov, ako Samuel Medvecký, Ján Fábry či Jozef Škultéty, obsahuje originálny, zoskenovaný text. Literárna historička Dana Hučková ho doplnila o aktuálne texty Stanislava Valla, Antona Baláža a Jána Juráša. Almanach býva označovaný za prvý nástup realizmu v slovenskej literatúre.

Odmena

Vyberte si poštovné alebo osobný odber (kde)

Získať túto odmenu
Kniha Scotus Viator + Evanjeliá
Prispejte 35 € a viac

Kniha Scotus Viator + Evanjeliá

Slovenský Ján Lajčiak (* 25. júl 1875, Pribylina  – † 28. október 1918, Vyšná Boca), doktor filozofie (Lipsko 1902) a teológie (Paríž, Sorbonna 1905). Okrem vedeckých vedomostí z
teológie a filológie mal vedecké znalosti z latinčiny, gréčtiny a hebrejčiny a okrem slovenčiny vedel ešte maďarsky, nemecky, francúzsky, anglicky, taliansky a učil sa mnohé orientálne
staré i nové jazyky. Napísal tiež rómsku gramatiku.
Vydali sme faksimile jeho rukopisu prekladov Evanjelií z gréčtiny do slovenčiny s odbornými štúdiami Antona Baláža, Františka Ábela a Rastislava Stančeka.

Odmena

Vyberte si poštovné alebo osobný odber

Získať túto odmenu
Balík všetkých kníh
Prispejte 60 € a viac

Balík všetkých kníh

Scotus Viator + Timrava + Almanach + Evanjeliá

Odmena

Vyberte si poštovné alebo osobný odber

Získať túto odmenu
Sponzor knihy
Minuli sa

Sponzor knihy

Zostáva 0/3

Okrem poskytnutia 3 výtlačkov knihy Scotus Viator, Spomienka na priateľa Slovákov uverejníme meno fyzickej alebo právnickej osoby na Čestnej listine v závere publikácie.

Odmena Zostáva 0/3

Poštovné za knihy je zahrnuté v cene.

Naštartuj projekt je určený zakladateľom zaujímavých nápadov, ktorým môže podporením kampane pomôcť ktokoľvek. Kampane na Naštartuj projekt nie sú realizované podľa zákona o verejných zbierkach, ktorý zahŕňa iba verejnoprospešné aktivity. Viac si môžete prečítať v našich Pravidlách používania.

Chcete Naštartovať projekt? Sme za každú dobrosť.

Vytvoriť kampaň

Podporte projekt a získajte atraktívnu odmenu

Kniha Scotus Viator - Spomienka na priateľa Slovákov
Prispejte 25 € a viac

Kniha Scotus Viator – Spomienka na priateľa Slovákov

Vzácna publikácia o vzácnom priateľovi Slovákov dr. Setonovi-Watsonovi, ktorú ste práve podporili.

Odmena

Vyberte si, či chcete knihu poslať poštou alebo osobne ju vyzdvihnáť (LM, BA)

Získať túto odmenu
Odmenou mi bude dobrý pocit
Prispejte 5 € a viac

Odmenou mi bude dobrý pocit

Chcem projekt podporiť bez nároku na odmenu

Odmena

Výšku príspevku môžte zmeniť podľa vašich možností v ďalšom kroku.

Ďakujeme!

Kniha Scotus Viator + Timrava
Prispejte 35 € a viac

Kniha Scotus Viator + Timrava

Timravine Tri vojnové novely (Hrdinovia – V čas vojny – Záplava) patria do posledného obdobia tvorby autorky a každá z noviel V čas vojny (1917), Hrdinovia (1918) a Záplava (1938) predstavovala v čase svojho prvého vydania novátorský autorský príspevok k vojnovej
a protivojnovej téme v slovenskej literatúre. Hoci si je Timrava vedomá, že „nič to nepomôže, keď jeden prášok zeme sa búri,“ protivojnové posolstvo jej noviel je silné.

Súčasťou vydania je vedecká štúdia PhDr. Daniely Kodajovej, PhD., ilustrácie ak. maliara Tomáša Krčméryho a Slovník málo známych slov.

Odmena

Poštovné je zahrnuté v cene

Získať túto odmenu
Kniha Scotus Viator + Almanach NAPRED
Prispejte 35 € a viac

Kniha Scotus Viator + Almanach NAPRED

Národný zábavník mládeže slovenskej – Nové vydanie almanachu po 150 rokoch od jeho prvého vydania, ktoré pripravili študenti
prešovského evanjelického kolégia Pavol Országh a Koloman Banšell s textami ďalších autorov, ako Samuel Medvecký, Ján Fábry či Jozef Škultéty, obsahuje originálny, zoskenovaný text. Literárna historička Dana Hučková ho doplnila o aktuálne texty Stanislava Valla, Antona Baláža a Jána Juráša. Almanach býva označovaný za prvý nástup realizmu v slovenskej literatúre.

Odmena

Vyberte si poštovné alebo osobný odber (kde)

Získať túto odmenu
Kniha Scotus Viator + Evanjeliá
Prispejte 35 € a viac

Kniha Scotus Viator + Evanjeliá

Slovenský Ján Lajčiak (* 25. júl 1875, Pribylina  – † 28. október 1918, Vyšná Boca), doktor filozofie (Lipsko 1902) a teológie (Paríž, Sorbonna 1905). Okrem vedeckých vedomostí z
teológie a filológie mal vedecké znalosti z latinčiny, gréčtiny a hebrejčiny a okrem slovenčiny vedel ešte maďarsky, nemecky, francúzsky, anglicky, taliansky a učil sa mnohé orientálne
staré i nové jazyky. Napísal tiež rómsku gramatiku.
Vydali sme faksimile jeho rukopisu prekladov Evanjelií z gréčtiny do slovenčiny s odbornými štúdiami Antona Baláža, Františka Ábela a Rastislava Stančeka.

Odmena

Vyberte si poštovné alebo osobný odber

Získať túto odmenu
Balík všetkých kníh
Prispejte 60 € a viac

Balík všetkých kníh

Scotus Viator + Timrava + Almanach + Evanjeliá

Odmena

Vyberte si poštovné alebo osobný odber

Získať túto odmenu
Sponzor knihy
Minuli sa

Sponzor knihy

Zostáva 0/3

Okrem poskytnutia 3 výtlačkov knihy Scotus Viator, Spomienka na priateľa Slovákov uverejníme meno fyzickej alebo právnickej osoby na Čestnej listine v závere publikácie.

Odmena Zostáva 0/3

Poštovné za knihy je zahrnuté v cene.